На 14 септември 2019 г. в Европейския Съюз влизат в сила нови регулаторни технически стандарти (RTS) за задълбочено установяване на идентичността на клиента (SCA) към Втората директива за платежните услуги, по-известна като PSD2. Те определят специфични изисквания за сигурно установяване на идентичността и комуникация между отделните участници в платежната екосистема. Задълбоченото установяване на идентичността (SCA) има за цел да повиши нивото на сигурност на електронните плащания, за да се гарантира защитата на потребителите срещу измами. Регулаторните технически стандарти покриват обхвата, имплементацията, както и възможностите за освобождаване от прилагане на SCA.

Ако търговците не са подготвени, въвеждането на новите стандарти през септември може да доведе до голям брой отказани трансакции. SCA влияе върху начина, по който потребителите удостоверяват идентичността си и следователно върху тяхното потребителско изживяване при онлайн пазаруване.


Какво трябва да знае всеки онлайн търговец и какви са ключовите стъпки, които трябва да предприеме преди 14 септември?
Отговорите на тези въпроси ще намерите в безплатния наръчник, създаден от Ecommerce Europe (чийто член е Българска Е-комерс Асоциация)  в сътрудничество с Mastercard

„Насоки за прилагане на Регулаторните технически стандарти
за задълбочено установяване на идентичността на клиента“

Tags: ,

Share this post