Ecommerce Europe Guidance Document on Strong Customer Authentication_BG

Настоящият документ “Насоки за прилагане на Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента” съдържа насоки за онлайн търговците относно регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента (RTS SCA) и какво трябва да предприемат преди 14 септември 2019?

Share this post