Членове

Членовете на БЕА са фирми, които развиват електронната търговия в България: електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия. Асоциацията е отворена за всички, които искат заедно да развиваме е-комерс индустрията в България.

Пълноправни членове:

superhosting
vikiwat
Ardes
InOut
logos-extensa
ozone.bg
Profit Care
Stenik
kidso.bg
ЕКОНТ
sport depot
EMAG
mastercard
VARRIO SPORT
Unimasters
JNN Consult
GOMBAshop
WinCompany
mediapost-hit-mail
Лого на Орбико България

Асоциирани членове:

Лого Брандформанс
SEOMAX
logos-digital-experts
Logo Gift Tube
aloha
Лого сорбе
Лого EcommerceAcademy
Лого Dynamicpricing

Членство

Всяка фирма в България, която е свързана с електронната търговия (електронен магазин, платформа, предоставя консултиране и услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги) и е коректен данъкоплатец в Република България може да кандидства за член на БЕА.

Ползите за членовете:

 • Защита и лобиране за интересите на бранша – по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия
 • Безплатен годишен доклад за електронната търговия в Европа с данни за всяка страна-членка на Ecommerce Europe
 • Достъп до проучвания в областта на електронната търговия в България, Европа и света
 • Видимост – публикуване в сайта на БЕА на логото на фирмата с линк към сайта
 • Новина в сайта на БЕА при приемането на фирмата-член с профил за дейността и линк към сайта
 • Доверие – предоставяне на лого Member of BEA за сайта на фирмата
 • Преференциални условия за участие в събития, организирани от БЕА или на които БЕА е партньор и събития, организирани от Ecommerce Europe
 • Преференциални условия и допълнителни възможности при издаване на TRUSTMARK и при ползване на медиаторската платформа
 • Възможност за участие в лектори и презентации в обучителните семинари и мастер-класове на БЕА за бизнеса и предприемачите, водени само от членове на асоциацията
 • Участие в работни групи на БЕА и определяне посоката на развитие

С решение на Учредителното Общо събрание на Българска Е-комерс Асоциация е определен годишния членският внос:

 • за пълноправни членове 1000 /хиляда/ лв.
 • за асоциирани членове да е 200 /двеста/ лв.

Членският внос се заплаща еднократно в началото на годината, а за новоприетите членове до 1 месец от приемането им.

Заявление за членство