Българите проявяват особена предпазливост, когато става въпрос за пазаруване в нови електронни магазини, е основният извод от допитване на платформата „Глами“ (GLAMI). Изследването за нагласите на потребителите в България по отношение на сигурността при онлайн пазаруването е проведено сред 6615 души у нас.

Значителна част от респондентите, 26% правят първата си покупка само в добре познати електронни магазини или такива, препоръчани от доверени лица. Въпреки това 50% от анкетираните биха направили първа покупка в нов електронен магазин, ако продуктът или цената са интригуващи. От друга страна 23% от купувачите предпочитат да проведат внимателно проучване, за да се уверят в надеждността на новите електронни магазини предварително.

Източник: GLAMI

Що се отнася до ценовия фактор и лоялността към дадени магазини, проучването показва, че при незначителна разлика в цената 43% от българите предпочитат да пазаруват от познат електронен магазин, а 48% са склонни да опитат нов. При по-съществена разлика 61% от анкетираните категорично биха избрали новия.

Оказва се, че българите имат редица специфични критерии, що се отнася до доверието, с което подхождат при поръчка от нов онлайн магазин. Наличието на възможности за плащане, включително плащане при доставка, е главният критерий за 56% от анкетираните. Информацията за правилата за доставка и връщане е от съществено значение за 51%, а отзивите и сертификатите за доверие са ключови за 32%. Контактите за обслужване на клиенти са важно съображение за 28% от анкетираните.

Други критерии включват акаунтите в социалните мрежи, наличието на физически магазин в града и стриктната информация за използването на личните данни на потребителите. Някои съмнителни обстоятелства биха възпрели потребителите да направят първа покупка в нов електронен магазин. Липсата на контакти и форма за регистрация е значителен фактор за 42%, а събирането на лични данни преди извършване на поръчката се отразява негативно на 37% от анкетираните. Други основания за безпокойство са твърде ниските цени (36%) и печатни или граматически грешки на уебсайта (35%). С по-слабо, но все пак налично значение, са липсата на отзиви в интернет, странното/чуждо име на домейна и чуждият език като единствен наличен на уебсайта.

Опасения след направена покупка също се наблюдават сред българските потребители. Качеството на стоките е най-голямото притеснение за 57% от анкетираните. Сигурността при плащането е съществено съображение за 41%. Усложнените политики за връщане и рискът да не бъдат възстановени парите при връщане също са причина за безпокойство, съответно за 40% и 39% от анкетираните.

Проучването показва, че почти половината (48%) от респондентите са имали отрицателен опит с електронни магазини за мода. Най-често срещаните проблеми са лошото качество на стоките (71%), забавените доставки (24%) и липсата на отговор от страна на отдела за обслужване на клиенти (21%). Що се отнася до защитата на данните, само малка част (8%) от българите нямат съмнения в защитата на личната си информация, когато пазаруват онлайн. Значителна част от потребителите (39%) обаче изразяват несигурност, а 15% нямат доверие в съхранението на собствената информация, която предоставят.

Share this post