Структура

Общо събрание

  • В Общото събрание участват всички пълноправни членове на сдружението лично или чрез изрично упълномощен за целта представител.
  • Асоциираните членове на Сдружението участват със съвещателен глас, без право да гласуват.
  • Почетните членове на Сдружението участват със съвещателен глас, без право да гласуват.

Управителния съвет

  • В Управителния съвет  участват пълноправни членове на сдружението лично или чрез свой упълномощен представител.
  • Управителният съвет се председателства от Председател на Управителния съвет.
  • Мандатът на Управителния съвет е 2 /две/ години.

Настоящ Управителен съвет

Жанет Найденова

Жанет Найденова

Председател на БЕА
null

Никола Минков

CEO на SEO агенция Serpact
null

Иво Тодоров

Chief Marketing Sport Depot
null

Христо Петров

управител на “Golden Vision”

Управителен съвет с мандат 2020 - 2022 г.

Жанет Найденова

Жанет Найденова

Председател на БЕА
null

Иво Тодоров

Chief Marketing Sport Depot

Управителен съвет с мандат 2018 - 2020 г.

Жанет Найденова

Жанет Найденова

Председател на БЕА
null

Иво Тодоров

Chief Marketing Sport Depot