Организира се от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА),в сътрудничество с Ecommerce Europe

За първи път в София на 29.04.2024 от 15:00 часа  в HAYATT REGENCY  ще се проведе Кръгла маса „Бъдещето на електронната търговия в Европа и България“ с участието на Лука Касети – Генерален секретар на Ecommerce Europe, Мария Минчева – Зам. Председател на БСК и член на УС и Олег Роибу – Главен юрисконсулт на eMAG Group, координиращ правните, публичните политики и усилията за устойчивост на групата в ЦИЕ и в Брюксел.

Събитието е предназначено за електронни магазини, платформи за електронна търговия, компании, предоставящи услуги за е-комерс, дигитални иноватори, настоящи членове и кандидат членове за Европейския парламент, журналисти.

Официалният език на събитието е английски. Входът е само с покани.

Лука Касети ще представи Ecommerce Europe, състоянието на европейския B2C пазар за електронна търговия, основните тенденции в електронната търговия в Европа и Манифеста на асоциацията за изборите за Европейски парламент. Основното представяне ще бъде последвано от дискусия с участниците в кръглата маса, свързани с приоритети в цифровата сфера за следващия европейски мандат, какви регулаторни промени са необходими за поддържане на растежа на електронната търговия в България за да достигне нивата в Западна Европа,  какви конкретни промени трябва да бъдат приоритетни за подобряване на единния пазар на ЕС и хармонизираното законодателство за по-добра подкрепа на електронната търговия в България и в целия регион в предстоящия европейски мандат, какви препоръки към новата Европейска комисия за насърчаване на електронната търговия в Европа да се отправят и др.

Европейският съюз е в повратна точка. Следващите европейски избори и следващите 5 години ще имат решаващо въздействие върху способността ни да преминем към по-кръгова и цифрова икономика, без да изоставяме и да се превърнем в конкурентен глобален актьор.

Целта е да гарантираме устойчивостта на нашата икономика и бизнеса и хората зад нея. Устойчивата икономика разчита на своята конкурентоспособност по света и на своите компании. Тя също така разчита на способността си да насърчава иновациите и да се адаптира бързо към непрекъснато променящите се предизвикателства.

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и Ecommerce Europe силно вярваме, че европейският сектор на електронна търговия е ключов за постигането на тези цели. През последните пет години секторът на електронната търговия до голяма степен доказа своя потенциал да служи на целите на единния пазар на ЕС. От възможността на европейския бизнес да премине към цифрови технологии и да се разшири през границите до избягването на необратими смущения за компаниите и потребителите по време на пандемията от COVID-19, секторът допринесе за цялостната устойчивост на ЕС. През следващите пет години секторът на цифровата търговия има възможността да бъде движещата сила зад една по-справедлива и по-конкурентна, устойчива и цифрова икономика.

Ексклузивен партньор: eMAG.

Институционален партньор: Българска Стопанска Камара (БСК).

Медиа партньори: Economy.bg и Success Radio.Share this post