2020 г. беше изключителна година, белязана от пандемията от COVID-19 и произтичащата от това важна роля на електронната търговия както за обществото, така и за икономиката. Това се отразява и в цифрите за растеж, който остава значителен (10%), но леко се понижи спрямо 2019 г. (14%). COVID-19 даде значителен тласък на продажбите от електронна търговия, но резкият спад на онлайн продажбите в сектора на туризма и услугите (събития, билети и др.) допринесе за задържането на общия растеж. Тези констатации са посочени в Европейския доклад за електронната търговия за 2021 г., публикуван наскоро от Ecommerce Europe и EuroCommerce.  

Пандемията оказа огромно влияние върху развитието в сектора на търговията на дребно. Блокирането ускори съществуващата тенденция към дигитален и зелен преход на магазините. Техните инвестиции в дигитални и омниканални програми, които първоначално бяха планирани за няколко години, бяха осъществени само за няколко месеца. Електронната търговия беше спасителен пояс за потребителите, тъй като правителствените ограничения, като принудителното затваряне на магазини, им попречиха да купуват това, от което се нуждаят в магазините. Макар че електронната търговия не компенсира напълно загубите, които претърпяха много обикновени МСП, тя пое голяма част от икономическия шок. Необходима е обаче допълнителна работа, за да се гарантира, че по-широкият сектор на търговията на дребно може оптимално да се възползва от решенията, предлагани от дигиталната трансформация.

През 2020 г. електронната търговия в Европа продължава да расте. Общата стойност на европейската електронна търговия нарасна до 757 милиарда евро. Това е ръст от 10 процента от 690 милиарда евро през 2019 г. Прогнозните данни за 2021 са 12% ръст и обем на B2C електронната търговия в Европа 844 милиарда евро.

B2C Ecommerce in Europe

През последните години се наблюдава постоянно нарастване на броя и дела на онлайн купувачите в Европа всяка година. Най-големият скок в броя на онлайн купувачите може да се види през 2020 г., отчасти поради пандемията Covid-19, която тласка потребителите към онлайн пазаруване. Процентът на онлайн купувачите е 71% през 2020 г., докато е бил само 66% през годината преди това.

Тези констатации са посочени в Европейския доклад за електронната търговия за 2021 г., публикуван от Ecommerce Europe и EuroCommerce. Въпреки че електронната търговия в Европа нарасна значително с 10%, растежът беше по-малък в сравнение с 2019 г. (14%). Резкият спад на онлайн продажбите в туризма и сектора на услугите поради Covid-19 допринесе за задържането на общия растеж.

Пандемията показва значението на електронната търговия

Пандемията оказа огромно влияние върху сектора на търговията на дребно. С регулациите за блокиране в целия ЕС имаше висок ръст в броя на онлайн магазините и икономическият шок от необходимостта от затваряне на физически магазини беше донякъде погълнат от растежа на електронната търговия.

Електронна търговия на европейските пазари

През 2020 г. Западна Европа постигна най-висок дял от общия европейски оборот от електронна търговия с 64%. Южна Европа държи 16% от общия оборот. По отношение на растежа, Източна Европа блесна през 2020 г. с темп от 46%, докато темпът на растеж в Западна Европа остава умерен – 4%. Темповете на растеж в Централна и Южна Европа бяха донякъде равни, съответно 28% и 24%.

Друго важно събитие през 2020 г., разбира се, беше Brexit. Въпреки че Обединеното кралство винаги е било икономическа сила в европейската електронна търговия, растежът и напредъкът на цифровите пазари на останалите европейски страни не са в застой. Всъщност 89% от европейското население е имало достъп до интернет, а 73% са пазарували онлайн (в сравнение с 68% през 2019 г.).

Членовете на Българска Е-комерс Асоциация получават European Ecommerce Report 2021  в рамките на тяхното членство.

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

Докладът за 2021 г. представя основните цифри и тенденции, свързани със сектора на електронната търговия в Европа, с анализи по държави и сектори, интервюта с ръководители на водещи национални асоциации за електронна търговия и друга ценна информация за търговци, политици и други заинтересовани страни.

Докладът за 2021 г. показва, че Западна Европа е най-силният регион по отношение на оборота на B2C електронната търговия, като държи 64% от общия оборот за 2020 г. Южна Европа следва на второ място с едва 16% от общия оборот, докато Централна Европа (8% ), Северна и Източна Европа (и двете по 6%) са на последно място. Лидерите в оборота на B2C електронната търговия остават Обединеното кралство (236 милиарда евро), Франция (112 милиарда евро), Германия (93,6 милиарда евро) и Испания (68,4 милиарда евро). Най-високи темпове на растеж на оборота на електронната търговия обаче са установени в Гърция (77%), Молдова (49%), Русия (41%), Швейцария, Северна Македония (37%) и Швеция (36%).

Други ключови констатации показват, че използването на интернет в Европа се е увеличило до 89% през 2020 г., спрямо 87% през 2019 г. и 85% през 2018 г., като Западна Европа (95%) настига Северна Европа (96%). Броят на онлайн купувачите нарасна по-бързо през 2020 г., отколкото през последните 4 години, като 71% от населението е купило от електронен магазин (от 66% през 2019 г. и 64% през 2018 г.). Западна Европа може да се похвали с най-висок дял на електронните купувачи (86%), следвана от потребителите от Северна Европа (82%). Обединеното кралство има най-висок дял на онлайн купувачите (92%), следвано от Холандия (91%), Дания и Швейцария (90%), Германия и Норвегия (87%) и Швеция (86%). Най-нисък дял на онлайн купувачите е установен в Молдова (34%), Албания (37%), Украйна и Северна Македония (40%).

Share this post