Европейският онлайн сектор на дребно отново е на добър път към проспериращ растеж през цялата 2019 г. След увеличаване на оборота с 11,87% до 547 милиарда евро през 2018 г., прогнозите сочат, че европейският оборот за електронна търговия в B2C ще нарасне още повече през 2019 г., с близо 14% и ще достигне 621 милиарда евро. Това е един от основните резултати от Европейския доклад за електронна търговия за B2C за 2019 г., съвместна инициатива на Ecommerce Europe и EuroCommerce. Докладът очертава основните факти и данни за сектора на електронната търговия в Европа и предоставя подробна информация за всеки европейски пазар на електронна търговия.

Западна Европа е най-големият пазар за електронна търговия в Европа, с приблизително 66% (363 млрд. Евро) от общия европейски онлайн оборот на дребно. Южна Европа следва с 14% (78 млрд. Евро), а Северна Европа с 9% (49 млрд. Евро). Северните европейци обаче имат най-високите разходи на e-shopper, с 2046 евро.

Основните тенденции, идентифицирани в доклада, показват, че страната с най-висок процент на пазаруване в интернет за страната (88%) през 2018 г. е Швейцария, следвана от Обединеното кралство (87%) и Дания (86%), докато най-ниските данни за онлайн пазаруването са регистрирани в България (31%), Румъния (26%) и Украйна (22%).

По отношение на трансграничните покупки с най-голям процент са малтийските онлайн купувачи, които поръчат от други продавачи в ЕС (89%), следвани от Кипър (83%) и Люксембург (82%).

Докладът също така разкрива причините поради които европейците не пазаруват онлайн и предизвикателствата, с които потребителите все още се сблъскват, когато пазаруват онлайн. Сред основните оплаквания са скоростта на доставка, опасенията за доверие относно получаването и връщането на стоки, оплакванията и опасенията за обезщетенията, както и проблемите със сигурността на плащанията. Бързината на доставката представлява основен проблем за Черна гора (22%), Унгария (12%) и Турция (10%), докато сигурността на плащанията са основна пречка в Португалия (29%) и Турция (25%).

Кристиан Вершюрен, генерален директор на EuroCommerce, коментира: „Този доклад ни позволява да разберем всеки отделен европейски пазар. Ясно е, че Европа като цяло трябва да навакса огромния напредък в областта на цифровите технологии и онлайн търговията в други региони на света, най-вече в Китай и САЩ. Това е послание към бизнеса, но също така и към регулаторите и политиците. Ще продължим да настояваме за правилните условия за растеж във всички канали на продажбите, така че те да помогнат на европейската търговия на дребно да иновира и да е конкурентна в световен мащаб. Тук има фантастичен потенциал с пазар от 500 милиона разумно заможни европейци. И все пак твърде много проблеми с различните потребителски закони, ДДС, режими за етикетиране и много ограничения за разпространение възпират предприемачите и оставят този потенциал неизползван.“

Инфографика на Европейския пазар на B2C електронна търговия 2019

Share this post