Стартира практическа квалификационна програма ”E-commerce Success” с продължителност два семестъра в СУ „Св. Климент Охридски“ за стартиране, маркетиране и устойчиво развитие на електронен бизнес

За първи път в България Българска Е-комерс Асоциация, Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, заедно със своите партньори, стартират практически насочена квалификационна програма ”E-commerce Success” с продължителност от два семестъра, която предоставя на мотивираните участници познания и практически умения за стартиране, маркетиране и устойчиво развитие на електронен бизнес.

Програмата е отворена за всички, които планират да започнат собствен дигитален бизнес – студенти, предприемачи, които сега стартират или вече са в процес на реализация на собствен проект за онлайн магазин на локалния и международните пазари и служители от компании, които отговарят или ще отговарят за развитието на е-бизнеса на компаниите.

Лекциите и упражненията ще се водят от утвърдени преподаватели от СУ и доказали се практикуващи експерти с дългогодишен опит в електронния бизнес от компании, с реализирани успешни проекти в България и чужбина, които ще предоставят реални практически насоки как да използвате ефективно финансовите и технологични ресурси за проекта. 

Двусеместриалната програма е с хорариум от 120 часа в четири модула,  фокусирани върху планирането, създаването, маркетирането и развитието на електронен магазин, като Ви дава знания,  умения, увереност и подкрепа, за да осъществите на практика един истински работещ електронен бизнес. Обученията ще се състоят от 4 часа седмично, през уикенда в сградата на Стопанския Факултет на Софийския Университет.

”E-commerce Success” съчетава пълен набор от технологии с активно синхронно и асинхронно обучение, малки проекти в екип, ментори в помощ на екипите и облачно общностно пространство за интерактивен групов опит. Крайната цел е да създадем уникално, взискателно и ориентирано към създаването на работещ електронен магазин образователно пътуване, което ще Ви даде свободата да се съсредоточите върху личните си резултати и цели през всяка от стъпките на създаване, маркетиране и устойчивото развитие на е-бизнеса.

Програмата е по утвърдена методология и е разделена на четири модула:

Модул: Основи на-ecommerce
В този встъпителен модул ще бъдете запознати с основните понятия, термини, тенденции и възможности на електронния бизнес.

Модул: Стартиране на успешен онлайн магазин

Под модул: Бизнес планиране
Под модул: Тех. планиране на онлайн магазина

Във втория модул ще научите всичко, което е необходимо за да реализирате и планирате от една идея успешен електронен бизнес. Ще Ви бъдат дадени насоки и ясна информация за регулаторните изисквания и техническите възможности.
В началото на този модул обучаемите ще бъдат разделени на отбори – всеки със собствен ментор, чиято задача и отговорност ще е да разяснява, помага, насочва и отговаря на въпроси, свързани с наученото на отбора си. Диалогът между ментора и отбора му ще е от интерактивен характер в специална за отбора затворена група във facebook.

Модул: Маркетинг планиране и рекламни кампании

В третия модул ще научите как да използвате, планирате и монетаризирате практически различните онлайн канали.
За целта на всеки от отборите ще бъде предоставен безплатен достъп до SAAS платформата GombaShop.bg, в която под ръководството на ментора му ще реализира действащ онлайн магазин с реални продукти.
Реални продукти ще бъдат предоставени под формата на дроп шипинг от топ компании, като задачата на отборите ще бъде на база наученото и под ръководството на ментора да планирате маркетинга и да иновирате, за да приложите на практика наученото.

Модул: Измерване на ефективността на маркетинга

В четвъртия модул ще научите как да измервате постигнатите резултати, как да анализирате различните маркетинг канали и как в реално време да променяте Вашите маркетингови подходи.

В края на обучението всеки обучаем ще трябва да защити пред комисия практически курсов проект за електронния му магазин в GombaShop.

Успешно преминалите ще получат Диплом за успешно завършено двусеместриално обучение “E-commerce Success” , издаден от ЦОУ на СУ “Св. Климент Охридски”, и сертификат Български Е-комерс стандарт (ниво експерт), издаден от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА).

Стартът на обучението ”E-commerce Success е на 02 март 2019.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://beabg.com/educations/ecommerce-success/program/

* * *

За Българска Е-комерс Асоциация (БЕА):

Българска Е-комерс Асоциация  (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза, учредено през 2017 г.  Сдружението обединява водещи фирми от цялата еко-система на електронната търговия в България: електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, логистика, електронни разплащания и др. услуги и има за цел да се превърне в „Гласът на е-комерс индустрията в България“. Мисията на БЕА е да подпомага развитието на електронната търговия в България. Основен приоритет на БЕА е да лобира за по-добри  и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия.

БЕА е член на Ecommerce Europe https://www.ecommerce-europe.eu/ За повече информация посетете: www.beabg.com

Share this post