LaDigue е динамична и иновативна компания с глобално присъствие, специализирана в създаването на висококачествени продукти. Компанията започва своята дейност преди 5 години като малък стартъп и за този кратък период се превръща в процъфтяващо акционерно дружество.

Мисията на LaDigue е да предоставя продуктите си на възможно най-голяма аудитория, а марките се разпознават и продават успешно в над 50 страни на 4 континента. Това, което отличава LaDigue като компания е нейният затворен цикъл на работа, където всички процеси от проучване до производство, маркетинг и дистрибуция се извършват изцяло от екипа на компанията. Това позволява на LaDigue да поддържа най-високите стандарти за качество и създава среда за иновации и непрекъснато подобрение.

LaDigue Group е структурирана в няколко подразделения, всяко от които играе критична роля за успехa. В основата на успеха на LaDigue е и нейният отдаден екип от професионалисти. Компанията цени човешкия фактор и създава среда, подходяща за творческа и личностна свобода, така че всеки един да се чувства на правилното място. Академия LaDigue е доказателство за ангажимента на компанията да развива таланти, предлагайки обстойно платено обучение в областта на информационните технологии и дигиталния маркетинг.  

LaDigue вижда успеха като едно постоянно пътуване, изпълнено с мотивация за непрекъснат растеж и стремеж да постига все повече резултати.

За повече информация посетете >> https://ladigue.bg/

Share this post