Ecommerce Europe и EuroCommerce публикуваха съвместно “Европейския доклад за електронната търговия за 2022 г.”.  През 2021 г. европейската електронна търговия нараства с 13 % до 718 милиарда евро. Темпът на растеж остава стабилен, като се е повишил леко в сравнение с 2020 г. Данните за оборота на B2C (бизнес към краен потребител) за 2021 г. показват, че електронната търговия продължава да расте, въпреки премахването на лок дауните и възможността на потребителите да посещават отново физически магазини.

Източник: European E-commerce Report 2022


След пика на пандемията от COVID-19 електронната търговия стана още по-здраво закотвена в икономиката и обществото. Като цяло могат да бъдат идентифицирани две тенденции. От една страна, нормализирането и стабилизирането на продажбите в сравнение с изключителната предходна година: електронната търговия продължи да расте през 2021 г. и се прогнозира да ратсе и през 2022 г., като растежът бавно се стабилизира. От друга страна, докладът идентифицира, че потребителите са по-внимателни в разходите си. Ефектите от войната в Украйна, инфлацията, нарушените глобални вериги за доставки и общото усещане за несигурност връщат цифрите на растежа до нивата отпреди пандемията. Независимо от това фактът, че продажбите на електронна търговия засега отбелязват само малък спад, показва, че секторът на дигиталната търговия е станал незаменим и много устойчив. Освен това индустрията на онлайн услугите, като е-туризъм, събития и продажба на билети, отбеляза стабилно възстановяване през последната година.

Лука Касети, генерален секретар на Ecommerce Europe, коментира: „През последните две години търговците на дребно натрупаха много опит в дигитализацията. Това ускорение беше значително тласнато от пандемията, по време на която електронната търговия и търговията на дребно изиграха съществена роля. Тези развития са отразени в настоящия доклад. През 2022 г. Европа, за съжаление, се превърна в сцена на голям конфликт. Въпреки че все още е трудно да се оцени, войната в Украйна ще има големи последици върху европейската икономика, както и върху пазарите за електронна търговия. Много от нашите членове вече съобщиха за спад в покупателната способност и доверието на потребителите, най-вече поради високите цени на енергията, инфлацията и несигурността за бъдещето. Ние призоваваме държавите-членки на ЕС и политиците да подкрепят икономиката и гражданите на Европа в тези трудни времена, като същевременно продължават да работят за изградена законодателна рамка, подходяща за бъдещето, подходяща за омниканална търговия на дребно.“

Кристел Делберге, генерален директор на EuroCommerce, коментира: „Секторът на търговията на дребно и едро се трансформира значително, за да стане по-дигитален, по-устойчив и да привлича нови таланти. Ние изчисляваме, че предприятията ще трябва да удвоят инвестициите си до 2030 г., за да постигнат успешно тази трансформация. Дигиталното присъствие се превръща във въпрос на оцеляване за много компании. Нашите клиенти очакват от нас да предоставим безпроблемно изживяване, предлагайки различни комбинации от онлайн и офлайн взаимодействия. Подпомагането на цифровизацията на МСП (малките и средните предприятия) ще изисква специална поддръжка, технически съвети и повишаване на осведомеността за различните инструменти за улесняване на онлайн присъствие. Ние ще наблюдаваме внимателно прилагането на Програмата в областта на цифровите технологии на ЕС, за да гарантираме, че Европа осигурява благоприятна среда за иновации, като същевременно гарантира лоялна конкуренция.“

“Европейският доклад за електронна търговия 2022 г.“  е изготвен от Центъра за пазарни проучвания на Амстердамския университет за приложни науки.

Докладът за европейската електронна търговия за 2022 г. обхваща 37 държави на европейския континент, разкривайки базирани на данни проучвания за текущия и прогнозиран размер на техните дигитални пазари и потребителските тенденции в използването на интернет и електронното пазаруване. Докладът включва най-новите данни и тенденции, свързани с проникването на интернет, проникването на електронните купувачи и оборота на електронната търговия B2C за всичките 37 държави, с допълнителен концентриран поглед върху данните за ЕС-27. Докладът също така съдържа интервюта с ръководители на водещи национални асоциации за електронна търговия и друга ценна информация за търговци, политици и по-широки заинтересовани страни в електронната търговия.

Западна Европа определено е най-силният регион по отношение на оборота на B2C електронната търговия, като държи 63% от общия оборот за 2021 г. Южна Европа следва на второ място с едва 16% от общия оборот, докато Централна Европа и Северна Европа идват на трето и четвърто (съответно 10% и 9%), а Източна Европа (2%) на последно място. В реални цифри за 2021 г. Западна Европа е търгувала 450 милиарда евро онлайн, докато Южна Европа е с оброт 118 милиарда евро, а Централна Европа 70 милиарда евро. Северна Европа е точно след Централна Европа с 67 милиарда евро, следвана от Източна Европа с оборот от 14 милиарда евро.

Други ключови констатации показват, че през 2021 г. 73% от онлайн населението на Европа е пазарувало онлайн, спад от 74% през 2020 г. Въпреки че това отразява лек спад в онлайн пазаруването след пандемията, няколко национални асоциации за електронна търговия коментираха, че намалението е по-малко отколкото се очакваше, а някои действително отчетоха увеличение на онлайн пазаруването на техния конкретен пазар. За първи път Северна Европа има най-висок дял на онлайн пазаруващи с 86% от интернет потребителите, пазарували онлайн през 2021 г. Северна Европа е последвана от Западна Европа с 84% и Централна Европа със 75%. Източна Европа, която включва значителен брой страни извън Европейския съюз, само 46% от интернет потребителите са пазаруващи онлайн през 2021 г.

Източник: European E-commerce Report 2022

Share this post