CVC (Си Ви Си ООД) е иновативна компания с новаторски дух и стремеж за развитие в бранша на куриерските и логистични услуги в България. 

CVC цели да предложи качествени куриерски услуги на еднаква справедлива цена (“Fair price”), както на частни лица, така и на бизнеса. Методът на ценообразуване е иновативен за България, позволявайки на компанията чрез минимални разходи за маркетинг и администрация да предложи много изгодни ценови предложения на голям брой клиенти, при покриване на утвърдените вече за бранша стандарти за качество на услугата.

Чрез развитие на партньорска мрежа CVC се старае да бъде по-близо до клиентите, така че да изпращат и получават пратки в непосредствена близост до дома им или работното място.

Научете повече тук >> https://cvc.bg/

Share this post