Ecommerce Europe, обединяваща 24 национални асоциации, публикува Доклад за позицията на индустрията относно единната регистрация на ДДС в ЕС, във връзка с публикуването на единно предложение за идентификация на ДДС на ЕС от Европейската комисия през 2022 г. Докладът се основава на влизането в сила на ДДС на едно гише OSS (Оne-Sto-Shop), което е водещ в работата на Европейската комисия за модернизиране, опростяване и укрепване на системата на ЕС за ДДС.

Както е посочено в Пакета за електронна търговия за ДДС, OSS ще започне да функционира от 1 юли 2021 г. и позволява на фирмите да се регистрират по ДДС, да подават декларации за ДДС и да плащат дължимия ДДС в множество държави от ЕС, само чрез една държава от ЕС. Това е основно и конкретно опростяване на цялостната сложна система за ДДС за бизнеса. ДДС на едно гише (OSS) обаче може да се използва само за продажби на стоки или услуги на крайни потребители (B2C) от онези фирми от ЕС, които продават трансгранчно в рамките на ЕС, а не от тези, които съхраняват и извършват фулфилмент на местно ниво в няколко държави от ЕС. Получаването на множество регистрационни номера по ДДС се оказва значителна тежест за фирмите, което изисква от тях да преминат през продължителни и скъпи процеси в различните държави-членки, където за всяка държава се нуждаят от регистрационен номер по ДДС. Тези сложни и комплексни процеси по регистрация имат неблагоприятен и вреден ефект върху трансграничната търговия на ЕС.

В този контекст, Ecommerce Europe публикува своя документ за позицията, за да даде приоритет на предложението за единна регистрация на ДДС, което Европейската комисия обяви в пакета за справедливо и просто данъчно облагане, но ще публикува през 2022/2023. Наличието на прост идентификационен номер по ДДС би разширило съществуващата OSS по ДДС върху всички пратки със стоки, когато продавачът не се намира в държавата на данъчно облагане в ЕС. Е-комерс индустрията вярва, че тази инициатива трябва да бъде внесена възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от 2022 г., за да се допълни OSS на ДДС и да се даде възможност на фирмите, продаващи онлайн, да имат уникален идентификационен номер по ДДС и да отчитат целия ДДС чрез единния цифров Портал за ДДС.

Ecommerce Europe и нейните членове са готови да подкрепят Европейската комисия в нейната подготвителна работа, водеща до публикуването на законодателно предложение за въвеждане на единна регистрация на ДДС в ЕС.

Share this post