Гейт.Бг ЕООД е компания работеща в сферата на IT услуги, софтуер и търговия.

Основна икономическа дейност на фирмата са изграждане, управление, поддръжка и системна администрация на IT инфраструктура, компютърни мрежи, сървъри, рутери, както и специализиран софтуер и уеб системи.

От 2009 г. разработва и предлага на пазара собствен софтуерен продукт – VOM miniERP ( Virtual Office Manager), представляващ модулен уеб базиран софтуер за управление на бизнес процеси, документооборот, парични потоци, складови стопанства, CRM, CMS и много други функционалности. Продуктът е предназначен за микро, малки и средни фирми и се предлага както като облачно решените, така и като къстъм инсталация и внедряване за корпоративни клиенти. Софтуерът е разработен с изцяло собствени програмни решения, структура и framework.

В началото на 2016 г. изгражда платформата https://Sunglasses.bg (първоначално Brandsoutlet.bg) която е специализирана в продажбата на аутлет модели на оригинални слънчеви очила, диоптрични рамки и аксесоари. От 2018 г. сайта оперира и на територията на Румъния с домейна https://brandsoutlet.ro.

От самото начало проектът Sunglasses.bg е замислен като „тестова установка“ на всички разработки на Гейт.Бг ЕООД, свързани с управление на бизнес процеси, складови наличности, логистика и в частност електронна търговия. Към момента сайтът се е развил до степен да има собствен бизнес план и смисъл, като работи напълно автоматизирано по отношение на обработка на поръчки – документооборот – складова и финансова отчетност – логистика.

Фирма Гейт.Бг ЕООД е основана през 2015 г. като правоприемник на ЕТ Автоком – Вл. Симчев – рег. през 1999 г. В целият си 22 годишен професионален път като IT инженер и управител на малка частна фирма се е стремил да развива устойчив и отговорен към обществото и екипа си бизнес. За повече информация посете: https://gate.bg/

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) приветства Гейт.Бг ЕООД като асоцииран член!

Share this post