„Орбико България“ ЕООД е част от семейството на „Орбико Груп“ – компания, която предлага пълни и всеобхватни бизнес решения за продажби и дистрибуция, логистични услуги, маркетинг и бранд услуги за голям брой различни индустрии и бизнес области в сектора на бързооборотните стоки, козметиката, фармацевтичните продукти, играчки и текстил, тютюневи изделия, моторни масла и много други.

„Орбико България“ ЕООД оперира на българския пазар от 2002 година и е един от най-големите дистрибутори и доставчици на логистични услуги на пазара. Компанията е в дългосрочни бизнес отношения с много международни организации, позволявайки на марките в тяхното портфолио да стигат близо до клиентите и потребителите на българския пазар.

За повече информация, посетете:

Сайт: https://www.orbico.bg/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/orbico-bulgaria
Facebook: https://www.facebook.com/OrbicoBulgaria
Instagram: @orbicobulgaria

Share this post