Настоящото разпространение на COVID-19 води до големи промени в ежедневието, работата и живота на хората. Отчитайки ролята на електронната търговия и социалната функция на сектора по време на коронавируса, с приоритетната загриженост за здравето и живота на хората, заемайки предната линия на обслужване в тази усложнена обстановка, Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) бихме искали да информираме обществеността и да посочим следните важни стъпки, които индустрията предприе с лична отговорност на всеки един за осигуряване на безопастност на служителите, клиентите и партньорите:

  • Въведени са стабилни планове за непрекъснатост на бизнеса, уеб-базирани продукти и инфраструктури, базирани в облаци, които позволяват безпроблемен преход към работа от дома на голяма част от служителите, които са отговорни за осигуряването на технологията и процесите, стоящи зад електронната търговия. Това защитава служителите и техните семейства, и увеличава способността на компаниите да поддържат добра услуга без риск за здравето и живота им;
  • Складовете, логистичните и фулфилмент центрове се хигиенизират и работят съгласно публикуваните от Министерството на здравеопазването инструкции с протвоепидемични мерки с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 сред работници и служители: строг входящ контрол, недопускане на служители или външни лица с прояви на здравословно неразположение, подсигурени са безконтактни термометри за проверка на температурата на всички служители, провежда се инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, регулярно използване и почистване с дезифектанти, периодично проветряване на помещенията;
  • Всички оператори носят защитни маски и ръкавици, ползват дезинфектанти, спазват лична хигиена, работят на нужната дистанция един от друг;
  • Работните и социалните зони са оборудвани с дезинфектант за ръце, ръкавици и маски за лице;
  • Всички превозни средства се дезинфекцират;
  • В офисите на куриерите на всеки час се прави дезинфекция по местатата, където има струпване на хора, и на всички открити части по мебели и устройства, които клиентите и служителите докосват. Поставени са дезинфектатни поне на няколко места. Таблетите и писалките се дезинфекцират след всяко ползване. На всяка рецепция има дезинфекцирани стилуси, които се прибират и дезинфекцират след всяко ползване. Задължително се спазва дистанция между клиентите и служителите, както и между самите клиенти. На входовете е поставен стикер с молба за влизане на максимум трима клиенти едновременно. Проветрява се регулярно. 
  • Куриерите, които доставят до врата, са обучени на дисциплина, как да се защитят и как да защитават клиентите, с които контактуват, носят защитни маски и ръкавици. На разположение са ръкавици, които потребителите да използват в случай на преглед и тест на пратка.   
  • Шкафчетата (точките за близост) се дезинфекцират преди всяка доставка на пратки.

Всички тези предприети мерки могат да забавят обслужването, но гарантират безопасността на всеки по веригата от онлайн поръчката до доставката.  

Препоръчваме, поради усложнената обстановка в момента, клиентите да следят статуса на своите пратки онлайн, за да избегнат посещения в офисите.

Препоръчваме от съображения за безопасност да се минимизират разплащанията с наложен платеж.

Важно е да споделим, че цялата индустрия се грижим за безопасността на хората и сигурността на пратките при извънредните обстоятелства. Онлайн бизнесът работи пълноценно към момента, с цялото разбиране и отговорност, предоставя  преференциални условия и/или безплатна доставка, въвежда редица подобрени и съобразени със ситуацията процеси.

От всеки един от нас сега зависи кога ще се върнем към нормалното си състояние на живот и бизнес. Бъдете отговорни към себе си, близките си и околните. Бъдете здрави!  

Share this post