ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българската E-комерс Aсоциация (БЕА) обединява уважавани компании в бранша, работодатели, и инвеститори, полагащи усилия за разпространяване и утвърждаване на добрите практики в сферата на електронната търговия. В основата на дейността ни стоят повишаване на потребителската култура онлайн, информиране на потребителите за техните права и задължения и ясното разграничаване на етичните и законови стандарти за е-комерс бизнеса в България.

Важна част от нашите ангажименти е активно участие в публичния и институционален диалог на местно и международно ниво, за да може България да намери заслуженото си място в челните редици на новото дигитално глобално семейство. Подкрепяме усилията за подготовката на амбициозни законодателни мерки за подобряване на свързаността на цифровия единен пазар в Европа, както и разработването на общи за страните-членки правила за повишаване на сигурността на онлайн съобщенията и преноса на данни, както и за подпомагане внедряването на висококачествена цифрова инфраструктура.

Вярваме, че за постигането на тези цели медиите са наш естествен партньор в стремежа им да предоставят на своята публика полезна, достоверна и актуална информация по отношение на електронната търговия. Като официален представител на е-комерс бизнеса в България и член на Ecommerce Europe, БЕА с готовност дава експертната си помощ за подготовката на материали, за да се избегне едностранчиво представяне на казуси, свързани с нашата сфера на дейност, и да се гарантира, че до потребителите достига автентична и аргументирана информация за един от най-бързо развиващите се пазарни сегменти, а не сензационни и изведени от контекст твърдения.

В подкрепа на това, бихме желали да предоставим на Вашето внимание кратък обзор на пазара на електронна търговия в България, неговото приемане и съвети за успешно и сигурно пазаруване онлайн.

Пазарът в България 2018 год.

Онлайн търговията B2C (бизнес към крайни потребители) в България нараства до 664 млн. евро през 2018 г. (фиг.1) , констатира Европейският доклад за електронна търговия 2018, представен от eCommerce Europe, EuroCommerce и еCommerce Foundation в Брюксел. Ръстът на пазара за 2018 г. спрямо 2017 г. достига 30%. За сравнение, през 2017 г. обемът на B2C онлайн търговията е 511 млн. евро с ръст от 22 % спрямо 2016 г.

Фиг.1 Онлайн търговията B2C в България за периода 2013-2018 г. в млн. евро.

Източник: Европейски доклад за електронна търговия

 

Електронната търговия и дигитализацията на търговията на дребно и на едро променят основно сектора, създавайки нови бизнес възможности и модели, нови работни места и нови форми на взаимодействие с потребителите.

Много повече потребители пазаруват онлайн и все повече търговци на дребно продават онлайн. Най-важното – двете комбинират онлайн и офлайн пазаруването безпроблемно и правят целия процес още по-прозрачен, явен и сигурен за потребителя.

Освен модерна услуга, отнлайн търговията е и източник за икономически растеж, отваряне на нови работни места и привличане на инвестиции. С политики, насърчаващи развитието на сектора, българските потребители и търговците могат да се възползват максимално от потенциала на Европейския пазар, над 500 милиона души. България е напълно конкуретноспособна за електронна търговия към европейските потребители, като браншът трябва да извърви пътя, за да постигне подкрепяща среда за развитие и ползотворен диалог с институциите. Европейският потребител отдавна е възприел онлайн потреблението в бита си и информирано го използва, получавайки регулярно всички предимства на дистанционното пазаруване.

Удовлетвореност на онлайн потребителите от онлайн търговците

Докладът за електронна търговия 2018 разкрива предизвикателствата, с които европейските потребители все още се сблъскват, когато пазаруват онлайн. Сред основните потребителски желания за подобрение в развитите европейски държави са скоростта на доставка (17% от онлайн купувачите) и техническите повреди (13% от онлайн купувачите). За сравнение, в България 6.9% от онлайн купувачите споделят, че времето за доставка може да е по-бързо и 1.9% докладват за техническа грешка в даден уеб сайт.

Според данни, акумулирани от всички членове на БЕА, удовлетвореността на онлайн потребителите в България е изключително висока. Само 0.002% от онлайн купувачите са подали сигнали в КЗП за периода януари-септември 2018 г., при отчетен ръст от над 30% на поръчките онлайн за първите 9 месеца на годината спрямо същия период на предходната година. В това отношение българският онлайн купувач се нарежда сред най-удовлетворените от гледна точка на сигурност и комуникативност в процесите при онлайн пазаруване.

Онлайн пазаруването е сигурно, лесно и с МНОГО повече права за потребителите

Потребителят и търговецът функционират в обща екосистема. Двете страни имат едни и същи интереси – да предоставят/получат максимално качествена услуга, при максимално добри условия и сигурност, с гаранция и при добро обслужване. Обратното означава автоматично изхвърляне от системата по логиката на пазарните отношения.

През първите 9 месеца на годината онлайн купувачите в България са над 1 250 000. Големият брой поръчки по всяко време на денонощието демонстрира нагледно предимствата на онлайн търговията – 24-часов достъп до предложенията, бързо и лесно разглеждане на оферти, което спестява време и пари, удобство да пазарува, независимо от това къде се намираш, стига да имаш достъп до интернет, от всяко устройство – компютър, таблет, мобилен телефон, от сайт, платформа или от мобилно приложение.

Освен това онлайн пазаруването е с високо ниво на сигурност и предоставя повече права на потребителите, като например да върнат поръчката в срок до 14 дни от нейното получаване, без да посочват причина, и да им бъдат възстановени парите по начина, по който са платени, в 14 дневен срок, без въпроси от страна на търговеца в случай на упражняване правото на отказ. Всички членове на БЕА стриктно спазват тези изискванния и дори често предлагат много повече, именно в защита правата на клиента.

Съвети за успешно и сигурно пазаруване онлайн

За успешно и сигурно онлайн пазаруване БЕА обръща внимание на потребителите внимателно да проверяват информацията за търговеца, от който пазаруват за първи път, да проверят и потърсят мнения за  него от други потребители, да се запознават с условията на предложенията за продажба, с условията на доставка, каква е процедурата за връщане на стоките и правото на отказ, има ли публикувани име на търговеца, телефон и и-мейл за връзка, линк към платформата за решаване на спорове, линк към регамента за защита на личните данни и т.н.

Пазете касовата бележка или фактурата за стоката и гаранцията за уредите, както и всички други документи, свързани с покупката – поръчка, потвърждение или онлайн резервация. Това се отнася особено за сайтове, откъдето досега не сте пазарували или не са ви били препоръчани.

Атрибутите за сигурност във всеки интернет магазин са много, а българските компании често предлагат по-сигурни процедури дори и от големи външи сайтове. Това се дължи не само на самите оператори, но и на модерните и високотехнологични решения, които предлагат местните хостинг компании, банковите институции, платежните инструменти, картовите оператори и, не на последно място – куриерските компании.

Що се отнася до ориентацията и избора, потребителите сами могат да избегнат евентуални злоупотреби, като ингонират сайтове без нужните атрибути (име, адрес, юридическо лице, телефон, имейл) и като избягват предложения, граничещи с фантастиката – например, не е реално да се предлага скъпо струваща стока с 90% намаление от сайт без възможност за връзка и контакт, без отзиви и препоръки.

Интересен е и фактът, че в голяма степен сериозните измами и злоупотреби идват от сайтове, които са базирани извън Европа и не дават възможност за комуникация.

Все пак в случай на проблем, се обърнете първо към търговеца, от когото сте закупили стоката, и най-вероятно ще получите бързо решение.

 

За БЕА

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което обединява фирмите, които развиват електронната търговия в България – електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия.

Сред членовете на БЕА са: SportDepot.bg, Ozone.bg, PCStore.bg, Aloha.bg, Superhosting, Profit-care.com, JNN Консулт, WinCompany.info,  eMAG.bg, Ardes.bg, VarrioSport.bg, Stenik, GombaShop.bg, VikiWat.com, MasterCard, DHL, eCommerceAcademy, Accella Digital, WebCode, MetaMark, Serpact.bg, Framar.bg, SEM.bg, Culto-online.com, Unimasters.

БЕА има за цел да подпомага създаването на добра среда за развитие на е-комерс бизнеса в страната, да създава и подкрепя добри практики сред онлайн търговците в посока по-голяма удовлетвореност на потребителите и да насърчава по-добрата комуникация с институциите и медиите.

Основен приоритет на БЕА е да си сътрудничи с институциите при създаването на нормативни документи, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

БЕА е член на Ecommerce Europe: https://www.ecommerce-europe.eu/

Share this post