Бизнес развитие

Групата „Бизнес Развитие“ отговоря за всички инициативи и проекти, които спомагат за по-голяма видимост, познаваемост и авторитет на Българска Е-комерс Асоциация. С цел постигане на целите на БЕА, групата работи в три основни направление:

Екип

null

Николай Бакалов

Ивелина Манова

Ивелина Манова

CEO ACCELLA DIGITAL

Е-логистика и Е-плащания

Екип

null

Ваня Манова

мениджър на Mastercard за България и Македония
null

Божидар Славейков

DHL

Комуникация с КЗП и Потребителски НПО-та

Екип

Комуникация НАП

Екип

Жанет Найденова

Жанет Найденова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЕА
null

Иво Тодоров

Chief Marketing Sport Depot

Public Policy

Екип

Жанет Найденова

Жанет Найденова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЕА