ЕВРОПЕЙСКA ТРАНСГРАНИЧНА

Е-КОМЕРС ЗАЩИТА

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Trustmark стимулира трансграничната електронна търговия посредством по-добра защита на потребителите и търговците, чрез създаване на единен европейски набор от правила и осигуряване на ясна комуникация на тези правила.

25,000 онлайн магазини притежват Европейска Trustmark

Повече от 10,000 онлайн магазини са с национална Trustmark

Trustmark e разработен в непрекъснат диалог с потребителските организации

Специалзиирано обслужване на жалби на потребители

ПОЛЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

null

БЕЗОПАСНО ПАЗАРУВАНЕ

Чувствайте се безопасно и сигурно купувайки от онлайн магазини с нашия признат trustmark
null

БЕЗ ПРОБЛЕМИ

Насладете се на безплатни решения чрез нашата гореща линия за обслужване на клиенти
null

ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ

Онлайн магазините се проверяват редовно, за да запазят trustmark

ПОЛЗИ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

null

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Дайте на потребителите си спокойствие с ясен кодекс за поведение
null

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЛОЯЛНОСТТА

Осигурете лоялност на клиентите си, като предлагате сигурно и качествено пазаруване
null

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТРАФИКА

Вдъхнете доверие с европейско и национално лого, добре познато на потребителите