FEBRUARY 2, 2023

Позицията на...

Тази пролет (28 юни 2023 г.) се очаква Европейската...

0

FEBRUARY 14, 2022

Становище БЕА...

Изх. № 2022-02-3/14.02.2022 г. ДО КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА...

0

FEBRUARY 7, 2022

Регламент за...

Предоставянето на доставчиците на възможността...

0

SEPTEMBER 7, 2021

СТАНОВИЩЕ на...

Изх. № 2021-09-2/03.09.2021 г. ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА...

0

FEBRUARY 18, 2021

СТАНОВИЩЕ на...

Изх. № 2021-001/18.02.2021 г. ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАСИТЕ...

0

NOVEMBER 10, 2020

Становище на...

Изх. № 2020-007/09.11.2020 г. До: МИНИСТЕРСТВО НА...

0

OCTOBER 12, 2020

Становище на...

Изх. № 2020-006/09.10.2020 г. ДОГ-Н КИРИЛ АНАНИЕВМИНИСТЪР...

0

JULY 22, 2020

СТАНОВИЩЕ от...

Изх. № 2020-005/21.07.2020 г. ДОМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНА...

0

JUNE 22, 2020

Становище от...

Изх. № 2020-004/22.06.2020 г. До: Народно Събрание на...

0

JANUARY 23, 2020

СТАНОВИЩЕ от...

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАСИТЕ Г-н Владислав...

0

DECEMBER 12, 2019

Позиция на...

Въведение Е-комерс Европа (Асоциация на...

0

SEPTEMBER 6, 2019

Позиция на...

До г-жа Нина СтояноваПодуправител, Ръководител...

0

JUNE 29, 2019

Насоки за...

На 14 септември 2019 г. в Европейския Съюз влизат в...

0

MAY 3, 2019

Е-комерс...

През май 2019 г. всички ние в Европа ще излезем на...

0

MARCH 15, 2019

Проект на НИД на...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) В...

0

JANUARY 16, 2019

СТАНОВИЩЕ от...

ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и...

0

DECEMBER 4, 2018

Секторът на...

Във връзка със следващата среща на Съвета ECOFIN Ви...

0

OCTOBER 3, 2018

Проект за Закон...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)...

0

AUGUST 16, 2018

Относно проект...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)...

0

JULY 12, 2018

Предложение за...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)...

0

MAY 28, 2018

Становище по...

Уважаеми Господа,   Благодарим за...

0