• All
  • Становища

Секторът на електронната търговия призовава страните-членки на ЕС да не прибързват с решение по Предложението на ЕС за въвеждане на данък върху цифровите услуги

Във връзка със следващата среща на Съвета ECOFIN Ви пишем относно провеждащите се към момента дискусии по повод предложението на Европейската комисия за въвеждане на 3% данък върху цифровите услуги (наричан ДЦУ), който да се налага върху приходите, реализирани от…

Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)   В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната търговия (платформи за електронни магазини, електронни…

Относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)   Относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства („Проектът“) В качеството на…

Предложение за Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) ВЪВЕДЕНИЕ   На 26 април 2018 г. Европейската комисия предложи Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи, заедно със създаването на Обсерватория за икономиката на онлайн платформите. Тази инициатива…

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Уважаеми Господа,   Благодарим за предоставената възможност да коментираме горепосочения законопроект!   В качеството ни на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната…