• All
  • Становища

Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)   В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната търговия (платформи за електронни магазини, електронни…

Относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)   Относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства („Проектът“) В качеството на…

Предложение за Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) ВЪВЕДЕНИЕ   На 26 април 2018 г. Европейската комисия предложи Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи, заедно със създаването на Обсерватория за икономиката на онлайн платформите. Тази инициатива…

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Уважаеми Господа,   Благодарим за предоставената възможност да коментираме горепосочения законопроект!   В качеството ни на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната еко-система на електронната…