bea-lectors-vania-manova
mastercard

Ваня Манова

Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България и Македония,  отговоря за развитието и изпълнението на локалната стратегия на Mastercard, а именно поддържане растежа на картовите и електронни разплащания и на двата пазара, въвеждане на иновациите и технологичните решения на Mastercard, както и създаване на стабилни партньорства с ключови клиенти, правителствения и публичния сектор.