todor-yalamov
Софийски Университет

доц. д-р Тодор Ялъмов

Доц. д-р Тодор Ялъмов е заместник декан по научноизследователската и иновационна дейност на Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава по е-бизнес и управление на иновациите. Има опит като координатор на международна мрежа на инкубатори и технологични паркове, член на журито на Националния конкурс за иновативно предприятие на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Публикува по теми свързани с корпоративно управление, сива икономика, ИТ и иновации.