Костадин Башев
SA-250x125

Костадин Башев

Костадин Башев е асистент в катедра „Маркетинг“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов от 10 години. Преподава и реализира бизнес проекти в областта на рекламата, промоционалната политика и дигиталния маркетинг в т.ч. Google AdWords, Facebooks Ads, email маркетинг.

Костадин е уеб програмист, който развива собствена компания – Уебкод, чийто дейност се съсредоточава в техническата и организационна поддръжка на електронни магазини основно базирани на Magento. Част от дейностите, които извършва са интеграции с различни софтуери за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), системи за управление на бизнеса (ERP), платежни модули и разработка на специфични за всеки магазин функционалности.

Сподели: