Игнат Арсенов
ecc

Игнат Арсенов

Игнат Арсенов е директор на Европейски потребителски център България от 2010 година. Той е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Занимава се със защита на потребителите повече от 17 години – първоначално като специалист в правния отдел на Комисия за защита на потребителите, после като адвокат, специализиращ в потребителското право. Работата му включва участие в европейски проекти и изнасяне на
презентации с акцент Помощ и съвети на потребителите в Европа, алтернативно разрешаване на потребителски спорове, европейски трансгранични съдебни процедури – европейска заповед за плащане и европейска процедура за искове с нисък материален интерес.
Той е обучител по „програмата за изграждане на капацитет сред работещите в областта на потребителската защита“, която се реализира от БЕУК. Той също е обучител по специализиран курс за медиация по потребителски спорове, който се реализира от ПАМБ.

Сподели: