Становища

Предложение за Регламент на ЕС за...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) ВЪВЕДЕНИЕ   На 26 април 2018 г. Европейската комисия предложи Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи, заедно със…

Становища

Становище по проект на Закон за изменение и...

Уважаеми Господа,   Благодарим за предоставената възможност да коментираме горепосочения законопроект!   В качеството ни на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в…

БЕА

eCommCongress 2018 и бъдещето пред електронните...

Какво е бъдещето пред електронните търговци и каква е следващата индустриална революция, как различните социални платформи като Instagram и Facebook подпомагат продажбения процес, какви са особеностите за работа в европейските…

БЕА

Mеждународните търговски артикули:...

Двуцифреният ръст на международните пратки (малки пакети и колети) изправя пощенските администрации, CEP (куриерски, експресни и колетни доставчици) и митническите органи пред огромни предизвикателства. Повече от ¾ от всички търговски…

БЕА

iCU Sofia 2018 – предизвикателствата на...

България пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 2018 г. и това поставя страната във фокуса на европейските прожектори. За своето второ ежегодно събитие в Централна…