BEA & MasterCard PSDII

Събития

Kакво трябва да знае всеки онлайн търговец...

Всеки онлайн търговец, който проявява интерес по темата може да свали изготвения от E-commerce Europe* наръчник >> „Насоки за прилагане на Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на…

Събития

PSD II и Регулаторните технически стандарти...

Българска Е-комерс Асоциация и нашият партньор и пълноправен член  Mastercard, имаме удоволствието да Ви поканим на събитие под надслов “PSD II и Регулаторните технически стандарти за установяване на идентичността и…

Електронна търговия

Становища

Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната…

Събития

От 2 март стартира квалификационната...

Стартира практическа квалификационна програма ”E-commerce Success” с продължителност два семестъра в СУ „Св. Климент Охридски“ за стартиране, маркетиране и устойчиво развитие на електронен бизнес За първи път в България Българска…

SEOMAX

От членове

БЕА приветства SEOMAX сред членовете на...

SEOMAX се присъедини към членовете на Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)! БЕА приветства проактивното отношение на компанията към членство в асоциацията! SEOMAX е дигитална агенция, която специализира в изграждане на цялостни…