BEA & MasterCard PSDII

Събития

Kакво трябва да знае всеки онлайн търговец...

Всеки онлайн търговец, който проявява интерес по темата може да свали изготвения от E-commerce Europe* наръчник >> „Насоки за прилагане на Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на…

Електронна търговия

Становища

Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната…

Работни групи

От 2 март стартира квалификационната...

Стартира практическа квалификационна програма ”E-commerce Success” с продължителност два семестъра в СУ „Св. Климент Охридски“ за стартиране, маркетиране и устойчиво развитие на електронен бизнес За първи път в България Българска…

Стопански факултет на СУ

БЕА

Стопански факултет на СУ „Св. Климент...

Българската Е-комерс Асоциация (БЕА) си партнира със Стопански факултет и Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ вече повече от три години за изпълнението на една от основните…

Лого на БЕА

БЕА

Покана от Българска Е-комерс Асоциация за...

Управителният съвет на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.9 (4) от Устава на Сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което…

Consumer Low

БЕА

Стартира проверка на пригодността на...

Както е посочено в съобщението относно новата програма за потребителите, Европейската комисия се ангажира да оцени уместността на законодателството на ЕС за защита на потребителите онлайн. Това наскоро доведе до…

Кръгова икономика

БЕА

Европейската комисия публикува “Пакет за...

На 30 март Европейската комисия представи своите законодателни инициативи за „превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС“. Като част за прилагане на Пакета за кръгова икономика бяха представени няколко…

Glovo

БЕА

Glovo се присъедини към БЕА  

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) приветства с „Добре дошъл“ най-новия си пълноправен член Glovo! Glovo е онлайн платформа, свързваща потребители, партньори и куриери с цел удовлетворяване на търсенето на клиентите чрез…