BEA & MasterCard PSDII

Събития

Kакво трябва да знае всеки онлайн търговец...

Всеки онлайн търговец, който проявява интерес по темата може да свали изготвения от E-commerce Europe* наръчник >> „Насоки за прилагане на Регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на…

Електронна търговия

Становища

Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за...

СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) В качеството на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании от цялостната…

Събития

От 2 март стартира квалификационната...

Стартира практическа квалификационна програма ”E-commerce Success” с продължителност два семестъра в СУ „Св. Климент Охридски“ за стартиране, маркетиране и устойчиво развитие на електронен бизнес За първи път в България Българска…

DHL-митнически-регулации

БЕА

Tри важни промени в европейското...

Tри важни промени в европейското митническо законодателство предстоят да влязат в сила през 2021 г. – БРЕКЗИТ, система за контрол на вноса (ICS2) и премахване на минималния необлагаем праг за…

Доставки електронна търговия

Становища

Становище на БЕА относно Проект на Наредба...

Изх. № 2020-007/09.11.2020 г. До: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ На вниманието на:Г-жа ДЕСИСЛАВА ТАНЕВАМинистър на земеделието, храните и горите ДОЦ. Д-Р ЯНКО ИВАНОВЗаместник-министър на земеделието, храните и горите…

European Ecommerce Report 2020

БЕА

12.7% очакван ръст на B2C електронната...

Ecommerce Europe и EuroCommerce съвместно с  изследователския институт RatailX реализираха Европейския регионален доклад за електронна търговия за 2020 г. Докладът показва основните факти и цифри, свързани със сектора на електронната…

Лого на Орбико България

БЕА

БЕА приветства най-новия си пълноправен...

„Орбико България“ ЕООД е част от семейството на „Орбико Груп“ – компания, която предлага пълни и всеобхватни бизнес решения за продажби и дистрибуция, логистични услуги, маркетинг и бранд услуги за…

ДДС реформа в ЕС

Становища

Становище на БЕА относно Законопроект за...

Изх. № 2020-006/09.10.2020 г. ДОГ-Н КИРИЛ АНАНИЕВМИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕМИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТАНОВИЩЕ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената…

WORKY

БЕА

Покана от Българска Е-комерс Асоциация за...

Управителният съвет на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.9 (4) от Устава на Сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което…