Секторът на електронната търговия претърпя бърза трансформация през последните години. Той стана неразделна част от глобалния сектор на търговията на дребно. Тъй като потребителите все повече се обръщат към онлайн пазаруването за удобство и разнообразие, е-търговците трябва непрекъснато да се адаптират, за да отговорят на променящите се изисквания на дигиталния пазар. Преминаването към онлайн търговия не само отвори нови възможности, но и донесе много предизвикателства, особено за компании, които искат да разширят бизнеса си извън местния пазар. И понеже трансграничната електронна търговия се превръща в ключов фактор за растеж, разбирането на специфичните пречки и нужди, пред които са изправени онлайн търговците, е по-важно от всякога.

В контекста на тази динамична среда Медияпост Хит Мейл обяви стартирането на своето трето годишно международно проучване за електронната търговия. Целта е да се изследват общите проблеми и изисквания на търговците на дребно за електронна търговия от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), когато започват да продават зад граница. През 2024 г. проучването ще обхване и всички страни от много интересния и бързо развиващ се регион на Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия).

Проучването на Медияпост Хит Мейл се утвърди като най-мащабният частно финансиран подобен проект в региона. То е ключов източник на ценни данни за състоянието на електронната търговия през последните години. Помага на онлайн търговците да се ориентират значително по-добре в сложната материя на международната онлайн експанзия. Като събира данни директно от участниците в челните редици на сектора на електронната търговия, Медияпост Хит Мейл цели да определи по-ясно тенденциите, предизвикателствата и възможностите, които могат да оформят бъдещето на електронната търговия в региона.

Секторът на онлайн търговията в региона показа забележителен растеж и устойчивост през последните години. Според доклад на Ecommerce Europe онлайн пазарът в ЦИЕ е нараснал с 29% през 2023 г., достигайки обща стойност от 104 милиарда евро. Този скок се дължи на увеличаващата се пенетрация на интернет, подобрената логистична инфраструктура, както и на бързо нарастващата потребителска база. Все повече потребители от региона се чувстват доста комфортно, когато пазаруват онлайн.

Очакванията са този импулс да продължи със сходен темп и през 2024 г. От Statista прогнозират, че пазарът на електронна търговия в ЦИЕ ще нарасне с допълнителни 18% на годишна база, достигайки приблизително 122 милиарда евро. Тази оптимистична прогноза е подкрепена от разширяващата се цифрова икономика, правителствените инициативи за насърчаване на цифровата трансформация и нарастващата популярност на мобилната търговия.

Участието в проучването предлага множество ползи за бизнеса. То предоставя ценна информация за най-новите тенденции в сектора, за предизвикателства и възможностите, специфични за региона на ЦИЕ. Чрез разбиране на състоянието на пазара и потребителските очаквания, компаниите могат да адаптират стратегиите си, за да насочват ефективно и да се ангажират с клиентите в този динамичен регион.

Освен това проучването позволява на фирмите да се сравняват със своите колеги, като печелят конкурентно предимство и определят области за подобрение.

В допълнение, като се присъединят към проучването онлайн търговците могат да получат финалния доклад напълно безплатно. Този доклад съдържа подробен анализ на резултатите от проучването, ключови открития и приложими препоръки. Той служи като ценен ресурс, предоставящ на бизнеса стратегически насоки и пазарна информация за подобряване на техните международни планове за растеж.

Въпросникът от проучването е достъпен на няколко езика, включително български. Работата на терен се провежда от средата на май до края на юни 2024 г., като окончателният доклад се очаква до септември 2024 г. Проектът е активно подкрепен от повечето местни асоциации за електронна търговия в региона.

***

За Медияпост Хит Мейл България

Медияпост Хит Мейл България е основана през 2005 г. като специализирана агенция за директен маркетинг. През 2009 г. компанията е придобита от френската група La Poste. От 2010 г. няколко нови услуги са добавени към портфолиото: имейл маркетинг, PPC, оптимизация на целеви страници и др.

Днес Медияпост Хит Мейл предлага услуги за клиенти на над 10 пазара в ЕС, в три основни направления: дигитален маркетинг, промоционални кампании и електронна търговия. Трансграничното подразделение на Mediapost помага на местните онлайн търговци да развият бизнеса си в международен мащаб.

Медияпост Хит Мейл България е член на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА).

Share this post