Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и Европейският цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) „Тракия“ обявиха стратегическото си партньорство в рамките на проекта „CYBERsecurity 4 All STAkeholdeRs“, финансиран от програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия.

Проектът има за цел да осигури лесно и ефективно разбиране на киберсигурността в е-комерс индустрията и да подобри сигурността на електронните търговски платформи и партньорите им по веригата на добавената стойност в България. БЕА и ЕЦИХ Тракия ще обединят своите усилия, за да предоставят безвъзмездно специализирано обучение, консултации и тестване на цифровите услуги и продукти от електронния търговски сектор.

Сътрудничеството между двата партньора ще допринесе за изграждане на по-голямо доверие сред потребителите към е-комерс платформите и за повишаване на нивото на киберсигурност в сектора. Освен това, проектът ще подпомогне въвеждането на иновативни технологии и практики за защита на данните и личната информация на потребителите.

Сътрудничеството между БЕА и ЕЦИХ Тракия е ключова стъпка към подобряване на киберсигурността в електронната търговия. Чрез обединени усилия ние ще можем да предложим на нашите членове от е-комерс общността качествени и иновативни решения за тестване и оптимизация на защитата на техните платформи„, коментира г-жа Жанет Найденова, председател на БЕА.

Сътрудничеството между БЕА и ЕЦИХ Тракия е отличен пример за индустриално сътрудничество в България, което цели да подкрепи и насърчи устойчивото развитие на е-комерс сектора и да гарантира по-голяма сигурност и доверие в електронната търговия в национален и международен план.

За повече информация:

  • Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) – www.beabg.com
  • Европейски цифров иновационен хъб (EЦИХ) Тракия – www.edihtrakia.org

Share this post