Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) е сред организациите от предприемаческата екосистема, които партнират на инициативата тази година и чиито експерти ще обучават младежите в менторска програма

Отворени са заявките за участие в третото издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”. Състезанието се организира от Фонд на фондовете и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е под патронажа на Министъра на иновациите и растежа и Ректора на СУ. Кандидатури на младежи от цялата страна се приемат в срок до 15 март през сайта на конкурса:

 https://www.startup-competition.fmfib.bg

“Най-добър младежки стартъп в България 2024” отново ще даде възможност на индивидуални участници или екипи да развият иновативните си идеи, да покажат предприемачески умения и да придобият ценен опит в стартъп екосистемата в рамките на 10-седмична менторска програма преди финалното представяне на идеите си. Могат да участват студенти и младежи от цялата страна на възраст до 29 г., както и ученици от 11 и 12 клас с иновативни бизнес идеи. Допустими са проекти от всички области и на различен етап на реализация – идейна фаза, ранен или напреднал етап. 

Конкурсът ще приключи на 31 май с представяне на десетте най-добри концепции пред партньорите на конкурса в Аулата на Софийския университет. Допуснатите до конкурса участници ще преминат през десетки уебинари, уъркшопове, менторски сесии, обучения, гейминг срещи и състезания, организирани спрямо индивидуалните нужди – етап на проекта, възраст, сектор, в който попада идеята. Ценна възможност е и създаването на бизнес контакти сред предприемаческите, академични и научни среди и привличане на съмишленици към реализирането на идеите. 

Инициативата се провежда за трета поредна година и привлича проекти на млади хора от цялата страна. Конкурсът е трамплин за успешно осъществяване на планове за собствен бизнес във всички сектори на икономиката и цели да повиши предприемаческата култура на младите хора в България, включително за генериране и развитие на идеи, бизнес планиране, маркетинг, представяне пред инвеститори и др.

В първото си издание през 2022 г. конкурсът привлече 36 проекта, а миналата година участниците бяха над 50. Автори бяха студенти или завършили вече образованието си възпитаници на 17 български и 7 чужди университета. До състезанието бяха допуснати и ученици горен курс от 7 български гимназии. Конкурсът е подкрепил акселерирането на идеи от различни области – финтех, електронна търговия, рециклиране, виртуална реалност, приложения на изкуствен интелект, електромобилност, образование, агротехнологии и градско земеделие, кариерно развитие, гражданско общество, архитектура, творчески дейности и др. Най-силните проекти получиха директна инвестиция или успяха на по-късен етап да привлекат финансиране. 

Сред успешните компании, открити чрез “Най-добър младежки стартъп в България” и получили тласък в развитието си, са Vodoraslo, Vavakada 3D, Foodobox, Agron, Млад изобретател, Anti-tremor glove, PosseyPay и др. Сред тях има такива, които вече представят иновативния потенциал на България на международни изложения като Web Summit и Slush, включително с участие в СОР-28.

Тази година организаторите Фонд на фондовете и СУ „Св. Климент Охридски“ разширяват мащаба на инициативата с по-дълъг период за кандидатстване и обучение, а партньори на инициативата са още повече организации – над 30 финансиращи институции, фондове, секторни асоциации, организации от научните и академичните среди и др.

Още информация и линк за кандидатстване са достъпни в сайта на конкурса на адрес: www.startup-competition.fmfib.bg


Share this post