На 17.01.2023 в Брюксел, Ecommerce Europe разкри своя Манифест за предстоящите избори за Европейски парламент през юни 2024 г., очертавайки убедителна визия за търговията на дребно на бъдещето и бъдещето на търговията на дребно.

„Европейският съюз е в повратна точка. Предстоящите европейски избори и мандат ще имат решаващо въздействие върху способността ни да преминем към по-кръгова и цифрова икономика, без да изоставяме никого, и да станем конкурентен глобален актьор. За да се случи това, трябва да гарантираме устойчивостта на нашата икономика и на бизнеса и на хората зад нея. Ние силно вярваме, че европейският сектор за цифрова търговия е ключов за постигането на тези цели.“, заяви Лука Касети, генерален секретар на Ecommerce Europe.

През последните пет години секторът на електронната търговия до голяма степен доказа своя потенциал да служи на целите на единния пазар на ЕС. От възможността на европейския бизнес да премине към цифрови технологии и да се разшири през границите до избягването на необратими прекъсвания за компаниите и потребителите по време на пандемията от COVID-19, секторът допринесе за цялостната устойчивост на ЕС. През следващите пет години секторът на цифровата търговия има възможността да бъде движещата сила зад една по-справедлива и по-конкурентна, устойчива и цифрова икономика.

Как да стигнем до там?

В своя Манифест Ecommerce Europe очертава пътя напред за Европейския съюз за отключване на потенциала на европейската икономика и сектора на дигиталната търговия. Тази амбиция може да бъде постигната само чрез ръководните принципи, изброени по-долу. Като се следват тези принципи, когато се регулира всеки аспект на икономиката, би могло да се гарантира, че общата цел за зелена, цифрова и приобщаваща икономика е изпълнена:

 • Запазване неутралността на каналите и способността на компаниите да растат и да се конкурират.
 • Осигуряване на най-високо ниво на хармонизация в ЕС.
 • Защита на равни условия за всички компании.
 • Мисъл първо за прилагането и след това за новите правила.
 • Мисъл първо за малко, за да се работи за 90% от компаниите, съставляващи цифровата икономика.
 • Разберане реалностите на компаниите, за да се създадат правила, които те могат да спазват.
 • Спазване на принципите за по-добро регулиране и осигуряване на съгласуваност между законодателствата.

Откъде да започнем?

Ecommerce Europe изложи конкретни политически приоритети за новия мандат на ЕС, които са доразвити в неговия манифест, където има ясен и силен потенциал за Европейския съюз през следващите пет години:

 • Затваряне на цикъла на кръговия единен пазар на ЕС.
 • Рационализиране на изискванията за данни за съответствие и растеж на бизнеса.
 • Използване на цифрови инструменти за рационализиране и подобряване на информацията за потребителите.
 • Партньорство на защитата на потребителите с икономическия растеж.
 • Изграждане на иновативна и конкурентна среда за плащане на дребно.
 • Осигуряване на рационализирана данъчна политика и безпроблемен поток от стоки.

Нашето обещание за ангажираност

Ecommerce Europe потвърждава своята пълна отдаденост на сътрудничеството с политиците и по-широк спектър от заинтересовани страни за подобряване на глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз.

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) е член на Ecommerce Europe и напълно подкрепя принципите и приоритетите, очертани в Манифеста на Ecommerce Europe и работи активно за тяхното осъществяване.

Share this post