Ecommerce Europe и EuroCommerce публикуваха съвместно Европейския доклад за електронната търговия за 2023 г. През 2022 г. европейският оборот от B2C електронна търговия се увеличи от 849 милиарда евро през 2021 г. на 899 милиарда евро през 2022 г., въпреки променящата се икономическа и политическа среда. Въпреки че темпът на растеж за 2022 г., достигащ 6%, е по-нисък от този през 2021 г. (12%), секторът продължава да се движи напред и се очаква да продължи да расте през 2023 г.

През 2022 г. Европа беше силно засегната от въздействието на руската агресивна война в Украйна, не на последно място високите нива на инфлация, оказващи натиск за намаляване на покупателната способност на потребителите. Докладът подчертава, че по-високите цени са основният двигател за увеличаването на оборота на електронната търговия в няколко европейски страни. Въпреки това, по-малките обеми бяха частично компенсирани от скок в покупките на онлайн услуги (напр. пътуване). В същото време отговорните лица в Европа, вземащи решения, имат шанс да адаптират регулаторния пейзаж към предизвикателствата и възможностите, породени от цифровия и екологичния преход.

За да илюстрира значителното въздействие на инфлацията върху сектора, тазгодишният доклад добави коригирани спрямо инфлацията числа за растеж за Европа и всички нейни региони. През 2021 г. ръстът на електронната търговия в Европа, коригиран спрямо инфлацията, все още беше много силен (+9%), но се срина през 2022 г. поради инфлационния шок, като се сви за първи път (-2%). Единствените региони без спад на електронната търговия през 2022 г. са Източна Европа (+5%) и Южна Европа (+13%). През 2023 г. електронната търговия започна да се възстановява, тъй като инфлацията намаля, което прогнозира връщане към растеж през 2023 г. (+2%).

Докладът също така идентифицира технологичния напредък (напр. 5G, AR/VR, дигитален портфейл) и новите решения за магазини (напр. SaaS) като двигатели за по-дълбоко навлизане на електронната търговия и по този начин като възможност за изглаждане на регионалните разделения. Друг аспект, повдигнат от доклада, е нарастващото търсене на по-устойчива електронна търговия, която се очаква да се основава на по-ефективни доставки и връщания, както и на по-екологични модели на потребление и производство. Като цяло основните констатации на доклада показват, че секторът развива необходимата устойчивост, за да преодолее многостранните предизвикателства на нашето време.

Лука Касети, генерален секретар на Ecommerce Europe, коментира: „2022 г. отбеляза 30-та годишнина на единния пазар на ЕС и докато Ecommerce Europe признава важните стъпки, предприети през годините, ние също виждаме, че бизнесът все още е изправен пред значителни бариери, особено във връзка с трансграничните продажби. Политиците имат отговорността да намалят разпокъсаността на пазара и да премахнат бюрокрацията за трансграничните бизнес операции. Разработването на устойчиви на бъдещето и неутрални по отношение на каналите политики, способни да се адаптират към променящите се очаквания на компаниите и потребителите, като същевременно отчитат бизнес реалностите, ще бъде от първостепенно значение, когато започне следващият цикъл на ЕС“.

Кристел Делберге, генерален директор на EuroCommerce, коментира: „Пътуването на потребителите се променя бързо и комбинирането на онлайн и офлайн взаимодействие се превърна в новото нормално. През 2022 г., с нарастващата инфлация, потребителите станаха много по-чувствителни към цените. Те все повече се стремяха да спестят пари и го направиха чрез сравняване и разнообразяване на своите онлайн и офлайн канали за пазаруване. Очакваме онлайн продажбите да продължат да нарастват през следващите години, достигайки приблизително 30% от продажбите на дребно до 2030 г. Присъствието онлайн се превърна в жизненоважно за много търговци на дребно, особено за по-малките предприятия.“

Центърът за пазарни проучвания на Амстердамския университет за приложни науки изготви доклада.

Light версията на доклада е достъпна тук.


***

За доклада:

Докладът за европейската електронна търговия за 2023 г. обхваща 37 страни на европейския континент, разкривайки базирани на данни проучвания за текущия и прогнозиран размер на техните дигитални пазари и потребителските тенденции в използването на интернет и електронното пазаруване. Докладът включва най-новите данни и тенденции, свързани с проникването на интернет, проникването на електронните купувачи и оборота на електронната търговия B2C за всичките 37 държави, с допълнителен концентриран поглед върху данните за ЕС-27. Той също така сравнява тенденциите, засягащи сектора през 2022 г. и 2021 г.

Западна Европа е безспорно най-големият регион, като държи 67% от общия B2C оборот в Европа за 2022 г. Южна Европа следва с дял от едва 16%. Централна Европа (8%), Северна Европа (7%) и Източна Европа (2%) имат значително по-нисък дял в общия оборот на B2C електронната търговия. В действителни цифри за 2022 г. Западна Европа е търгувала 603 милиарда евро онлайн, Южна Европа е търгувала 146 милиарда евро, а Централна Европа е търгувала 72 милиарда евро. Северна Европа е точно след Централна Европа с 65 милиарда евро, следвана от Източна Европа с оборот от 14 милиарда евро.

През 2022г. 76% от онлайн населението на Европа е пазарувало онлайн, което означава спад в онлайн пазаруването в няколко държави в сравнение с миналата година. Загрижените национални асоциации за електронна търговия свързаха тази тенденция с нарастващата инфлация, която прави потребителите по-предпазливи при разходите (онлайн). Миналата година Западна Европа изпревари Северна Европа по дял на електронните пазаруващи спрямо общия брой интернет потребители (87%) спрямо 84% през 2021 г. Северна Европа, където 85% от интернет потребителите са пазарували онлайн през 2022 г., следва на второ място, докато Централна Европа е на трето място (77%). Източна Европа, която включва значителен брой държавни извън Европейский съюз, показва запазващ ръст от 6 процента в проникването на онлайн пазаруващите от 41% през 2021 г. на 48% преди 2022 г.

Резюме на доклада е достъпно тук.

Share this post