На 28.06.2022 се проведе редовно общо събрание на членовете на Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) в София, бул. „Цариградско шосе“, 1113 БАН IV км., зала 420 на Стопански факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ при следния  дневен ред:

 • Отчет на работата на работните групи и обсъждане приоритетите на работа;
 • Приемане на годишните финансови отчети и отчет за дейността на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“ за 2021 г. ;
 • Избор на Управителен съвет;
 • Други.

Основните приоритети на работа на БЕА, които бяха обсъдени са:

 • Лобиране за интересите на е-комерс индустрията: Работни групи, Становища;
 • Политики: Кръгли маси с институциите;
 • Проучвания: Годишен доклад, част от European E-commerce Report
  • Проучване начините на доставка в електронната търговия;
  • Проучване начините на плащане в електроната търговия;
  • Проучване степента на удовлетвореност на българските потребители и статистика на подадените жалби в електронната търговия.
   • Изследвания: „Паспорт на Е-комерс индустрията в Бълария“
   • TrustMark: Да въведе изисквания и да подпомага въвеждането на “марка за доверие” в е-комерс индустрията.

На общото събрание бяха гласувани и приети годишните финансови отчети и отчет за дейността на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация“ за 2021 г. и бе избран нов Управителен съвет на БЕА с мандат от 2 години.

Членовете на Управителния съвет за периода юли 2022 г. – юни 2024 г. са:

 • Иво Тодоров, „Спорт Депо“ АД;
 • Жанет Найденова, „Джи Ен Ен Консулт“ ЕООД;
 • Калоян Христов, „Варио спорт“ ЕООД;
 • Христо Петров, „Голдън вижън“ООД;
 • Никола Минков, “Серпакт“ ЕООД.

За Председател на Управителния съвет бе избрана Жанет Найденова.

С летен коктейл и нетуъркинг бе отпразнувана 5 годишнината  от създаването на Българска Е-комерс Асоциация. С един месец безплатно целодневен неограничен достъп до всички свои фитнеси и спа центрове в София и Пловдив, Pulse Fitness & Spa, член на БЕА, изненада приятно присъстващите.

Share this post