Българската Е-комерс Асоциация (БЕА) си партнира със Стопански факултет и Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ вече повече от три години за изпълнението на една от основните си цели – да подготвя и развива талантите за индустрията на електронната търговия. Над 20 от членовете на БЕА са били гост-лектори в дисциплините е-бизнес (бакалаври „Стопанско управление“), м-бизнес (магистри по „Дигитален маркетинг“) и електронна търговия (магистри по „Предприемачество и иновации“).

Общо над 350 студенти са получили безплатен достъп за една академична година до SaaS платформите Shopiko.bg и Gombashop.bg, които са сред членовете на БЕА. Студентите получават менторска подкрепа от изявени специалисти в областта на електронната търговия, срещат се с български предприемачи и мениджъри от големи международни компании. Индиректно от подкрепата към студентите са се възползвали и около 50 малки фамилни бизнеса, които са изградили или подобрили уеб-присъствието си и дигиталния маркетинг.  

Приносът на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за развитието на кадрите за е-бизнес индустрията е оценен високо от БЕА. Стопански факултет бе приет за почетен член на Асоциацията от Управителния съвет със 100% от гласовете на последното си заседание. Това решение за по-устойчива институционализация на партньорството отваря вратите за нови съвместни инициативи за предоставяне на по-висока добавена стойност за студентите и докторантите, за развиване на практически умения и провеждане на съвместни изследвания и развойна дейност.

БЕА е горда, че с партньорството си със Стопански факултет е допринесла за класирането на СУ „Св. Климент Охридски“ в топ 25 университети в света по връзка с работната среда за 2020 г. (Umultirank). Очакваме, че чрез почетното членство на Стопански факултет в Българската Е-комерс Асоциация и нейният вътрешен живот нашите членове (и техните клиенти) ще получат пряк достъп не само до младите таланти, но и до международните научни мрежи, в които участва СУ „Св. Кл. Охридски“.

Share this post