Предоставянето на доставчиците на възможността да продават своите стоки на търговци на дребно на различни цени на едро в зависимост от канала за дистрибуция (двойно ценообразуване) в ревизирания Регламент за вертикално групово освобождаване (VBER) най-вероятно ще доведе до дискриминация срещу онлайн продажбите – това ще навреди не само на дигитализацията на МСП, но и търговията на дребно като цяло.

Изгледайте видеото, за да разберете въздействието на тези нови правила, предложени от Европейската комисия, които трябва да влязат в сила на 1 юни 2022 г. и ще продължат до средата на 2030-те, като по този начин оформят бъдещето на търговията на дребно.

Становището на е-комерс индустрията в Европа е категорично: „Запазете една цена на едро за различни канали за разпространение“.

Научете повече >> https://think-omnichannel.eu

Share this post