В нов документ, отразяващ позицията на е-комерс индустрията в Европа, Ecommerce Europe призовава за създаване на група от много заинтересовани страни за хармонизиране и опростяване на разширената отговорност на производителя (ERP- Extended Producer Responsibility) в ЕС.

Инструментът за разширена отговорност на производителя представлява все по-стратегически инструмент на политиката, който да придружава прехода към кръгова икономика. Европейският съюз и държавите-членки признаха ролята, която EPR може да играе в подкрепа на растежа на по-устойчиви практики през целия живот на продукта. Докато успешните схеми за EPR водят до положителни подобрения, непрекъснатото разработване на нови правила и различни подходи и практики доведе до важна фрагментация между – и понякога вътре – държави, създавайки нарастваща сложност за компаниите да допринесат за прехода към кръгова икономика и изпълняват задълженията си.

Както е илюстрирано в кампанията на Ecommerce Europe относно политиките за разширена отговорност на производителя, които работят за МСП, изпълнението на тези административни изисквания означава до 300 доклада, подавани всяка година, което се равнява на почти 40 работни дни в годината за спазване на правилата за електронни отпадъци, батерии и опаковки. Като добавим разходи за регистрация, управление на проекти, разходи за отчитане, днес малко или средно предприятие, което възнамерява да продаде 1 мобилен телефон на всеки от настоящите 27 пазара на ЕС, може да се сблъска с административни разходи, равняващи се на 140 000 евро, докато действителните такси за рециклиране могат да бъде до 1 евроцент.

Ето защо Ecommerce Europe призовава за общи усилия за опростяване, хармонизиране и дигитализация на системите за EPR в целия ЕС, допълнени от допълнителни усилия по отношение на информираността и образованието на потребителите. Това е от решаващо значение за достигане на пълния потенциал на EPR по отношение на общия принос към края на жизнения цикъл на продукта, преминаването към по-кръгли продукти и наличието на висококачествен вторичен материал.

Много възможности за поставяне на правилната основа за бъдещето на EPR, включително чрез създаването на група от много заинтересовани страни, ще се появят през следващите месеци чрез ново законодателство за устойчиви продукти, опаковки и отпадъци.

Share this post