77% от участниците в европейско проучване отбелязват, че понякога не могат да разпознаят покупки от историята на трансакциите си;
Българите са на водещо място в Централна и Източна Европа по силно негативни преживявания при неразпознаване на трансакции в извлечението си – 47% при средно ниво за ЦИЕ 30%.

Най-новото проучване на Mastercard в 10 европейски държави,
включително България, показва отношението на картодържателите към информацията за трансакциите, която получават. 77% от участниците в проучването отбелязват, че понякога не могат да разпознаят покупки от историята на трансакциите си, като за почти 1 от всеки 5 това се случва често.

При установяване на неясна трансакция, почти 6 от всеки 10 потребители в Европа успяват след време да си припомнят покупката си, 6% не предприемат нищо, а останалите търсят разяснение от търговеца (6%) или от банката (35%). Най-голяма част от българите – 57%, търсят първо съдействие от страна на банката, с след това се опитват да си припомнят дали са извършили плащането. Тази тенденция се наблюдава и в Гърция, Румъния и Украйна.

„Липсата на прозрачна и детайлна информация за извършените трансакции поставя предизвикателства пред всички участници в плащането – води до объркване и несигурност на потребителите и повдига често неоснователни искове към банките и търговците. С
безпрецедентния ръст на онлайн и мобилните плащания, това неудобство ускори необходимостта да намерим решение и Mastercard го намери – в партньорство с технологичната компания Ethoca. Разработихме лесна и удобна иновация за предоставяне на обогатена и разпознаваема информация за трансакциите, която да спомогне за по-доброто потребителско изживяване, да повиши прозрачността при плащанията, да представя по-добре самите търговци и да улесни банките.“, каза Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

При неразпознаване на трансакция, картодържателите най-често се чувстват неспокойни (42%), или дори безпомощни (12%), като българите посочват най-високо ниво на негативни преживявания в Централна и Източна Европа – 47%.

Прозрачната и детайлна информация може лесно да бъде предоставена

В резултат на безпокойството от потенциална измама, картодържателите често изпращат запитвания или подават чарджбек заявки към издателя, в случай на трансакция, която не
разпознават. В една трета от случаите, картодържателите споделят, че в крайна сметка си припомнят, че са извършили трансакцията, но са забравили за нея. При още 1 на всеки 10 случая, друг член на семейството е използвал картата за трансакция, неразпозната от картодържателя.

Участниците в проучването посочват, че искат да виждат повече детайли за трансакциите в историята на покупките си, за да ги разпознават по-бързо. Като най-полезна информация на първо място посочват името (67%) и логото (31%) на търговеца и място на покупката (44%). Така обогатена, историята на трансакциите би дала на потребителите увереността, че държат под контрол разплащанията си, според 4 от 10 участници в проучването.

Решението на Mastercard и Ethoca внася необходимата яснота в информацията от мобилното банкиране, като предоставя на потребителите допълнителни детайли за трансакциите, като името и логото на търговеца и място на покупката. В допълнение към пускането на продуктовото решение, Mastercard се ангажира да работи с издатели и търговци и по банков стандарт, който да подобри потребителското изживяване, така че обогатената история на трансакциите да бъде достъпна до 2022 г.

На logo.ethoca.com всички търговци могат да качат своето лого, което да се включва в каналите за онлайн и мобилно банкиране. Логата ще бъдат свързани със съответните трансакции, като ще дават ясна визуална индикация на потребителите за техните покупки.

Регистрирайте се тук: https://logo.ethoca.com/

Информация за проучването:
Независимото проучване е проведено през ноември 2020 г. от Kantar TNS за Mastercard, чрез методологията CAWI, сред 3 300 банкови клиенти на възраст между 18 и 60 години притежатели на разплащателни карти в държавите от Централна и Източна Европа Полша, Украйна, Чехия, Унгария, Румъния, Гърция, Словакия, Австрия, България и Сърбия.

За Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, е водеща технологична компания в индустрията за глобални плащания. Mисията на компанията е да насърчава хората, търговците, правителствата и бизнеса в дигиталната икономика, така че да реализират пълния си потенциал. Mastercard предоставя добавена стойност и се стреми да включи всеки, навсякъде, по всяко време и при възможно най-улеснен, сигурен, интелигентен и достъпен начин за трансакции. Иновациите и решенията на Mastercard се базират на сигурни мрежи за пренос на данни, на стратегически партньорства, страст за безценни преживявания и етична култура, активни в 210 държави и градящи устойчив свят и равни възможности за всички.

За Ethoca
Ethoca е водеща глобална технология, базирана на колаборацията, която позволява на издателите, електронните търговци и онлайн бизнесите да повишат картовите разплащания, да намалят измамите, да възстановят пропуснати приходи и да елиминират чарджбек заявките за измама или потребителски обжалвания. Чрез Ethoca Network – първата и единствена по рода си в индустрията, се запълват пропуските в информацията между издателите и търговците. Тази уникална възможност прави информацията за измами и потребителски обжалвания достъпна и приложима в реално време. Услугите на компанията дават възможност за ръст на приходите и спестяване на разходите за повече от 8000 търговци и 5000+ издатели на карти в 70+ държави. Ethoca е придобита от Mastercard през 2019. За да научите повече, посетете www.ethoca.com

Share this post