Най-новата съвместна инициатива на Фондация Е-комерс Съксес и Стопански  факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, подкрепена от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) е изграждане на  „E-commerce Success“ фото и видео студио. Студиото ще е разположено на четвъртия етаж в сградата на Стопански факултет на СУ,  бул. „Цариградско шосе“ , 1113 БАН IV км., гр. София и ще бъде оборудвано  с необходимата техника и осветление за видео стрийминг, видео заснемане и фото заснемане.

Фондация Е-комерс Съксес и Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ в партньорство с БЕА си партнират за провеждането на дисциплините е-бизнес (бакалаври), м-бизнес (магистри) и електронна търговия (магистри), като осигуряват гост-лектори и менторска подкрепа за практически проекти на студентите и бизнес предприемачите. 

Студиото в Стопанския факултет на Софийския университет ще предоставя добавена стойност на обучаемите чрез безплатен достъп до студиото за целите на техните предприемачески проекти. В допълнение от “E-commerce Success” студиото ще се излъчват видео-стрийминг на:

  • Онлайн лекциите за студентите по e-бизнес и дигитален маркетинг в Ecommerce Success Academy учебна година 2020/2021 и 2021/2022 – съвместна програма на ФОНДАЦИЯТА и Стопански факултет на Софийския университет, отворена  за студентите от всички Университети;  
  • Онлайн лекции на преподавателите от  Стопански факултет на Софийския университет за техните студенти;
  • Онлайн лекции § уъркшопове за бизнес участниците в Е-commerce Success Business Programme II, III и IV (2020, 2021 и 2022 г.) издания съвместно със Стопански факултет на Софийски университет.

Фондацията ще осигурява техническа подкрепа на преподавателите, на обучаемите и студентите, които желаят да ползват студиото безплатно за техните проекти и ще осигурява логистична и менторска подкрепа на студентите в курсовете по е-бизнес (бакалаври, задължителен), м-бизнес (магистри, задължителен и избираем) и електронна търговия (бакалаври във Физически факултет, избираем). В партньорство с преподаватели от Стопанския и други факултети ще изготвя видео и друго електронно съдържание за курсовете и следдипломните квалификации.

ПРЕМИУМ партньор на инициативата за изграждането на „E-commerce Success“ студио е eMAG.

Основана през 2001 г. в Румъния, eMAG е водеща платформа за онлайн търговия на дребно с дъщерни дружества в България и Унгария. В продължение на почти 20 години компанията постоянно инвестира в услуги, базирани на технологии, които помагат на клиентите да спестят време и пари. Солидната й екосистема от специализирани услуги и партньори активно допринася за насърчаването на местното предприемачество и подкрепя стабилността и растежа на икономиката в региона.

Share this post