Конференцията Ecommerce and Retail Summit ще се състои  на 5 ноември в Sofia Event Center. Българската Е-комерс Асоциация (БЕА) е партньор на събитието.

2020 година се оказа предизвикателна за целия свят и ритейл секторът не е изключение. Как ще изглежда „новото нормално“ в сектора? Можем ли да очакваме дългосрочна промяна в посока преминаване към електронната търговия? Как да се свържем отново и да общуваме с клиенти си? Как да се адаптираме към техните нови вкусове и очаквания? Можем ли да използваме кризата, за да си спечелим лоялни клиенти и да открием нови бизнес модели? Как да оптимизираме и преоткрием веригата за доставки? Какви уроци можем да научим? Как оптимално да използваме технологиите не само в кризисни ситуации?

Капитал организира конференцията Ecommerce and Retail Summit, като наследник на предходните успешни формати на Retail in Detail и Strategies for Ecommerce Success. По този начин продължава да следва мисията си да споделя качествено съдържание за бизнес общността и да създава пространство за обмен на идеи и създаване на партньорска мрежа.

Подзаглавието Restart, Reconnect, Rechain (Ново начало, Ново свързване, Нови вериги на доставки) показва основния акцент на събитието, а именно как ритейл секторът трябва да се променя и адаптира, не само за да се посрещне новите реалности, но и за да премине на едно следващо ниво.

ОСНОВНИ ТЕМИ

  • Как не само да оцелеем, но и да процъфтяваме в един пост-пандемичен свят
  • Електронна търговия и физически магазини – какви дългосрочни промени може да очакваме в пазарните дялове
  • Потребителски потребителите и навици за пазаруване. Какво се промени и има ли място за нова лоялност и етична търговия
  • Преоткриване на веригата за доставки
  • Нови маркетингови стратегии: нискорискови, повишаващи приходите кампании за поддържане и набиране на пазарен дял
  • Големите данни: значението на събирането на данни за стратегическото планиране в новите реалности
  • Как технологии в ритейла се появиха и засилиха от кризата
  • Онлайн плащания и проблеми със сигурността
  • Как да реагираме на очакваното забавено възстановяване на трафика на повторно отворените магазини и промените в моделите и процедурите на експлоатация на магазините.

За повече информация и регистрация посетете сайта на събитието: https://www.capital.bg/event/176  

Share this post