Ecommerce Europe и EuroCommerce съвместно с  изследователския институт RatailX реализираха Европейския регионален доклад за електронна търговия за 2020 г. Докладът показва основните факти и цифри, свързани със сектора на електронната търговия в Европа, с анализи по държави и сектори, интервюта с ръководители на националните асоциации за електронна търговия и друга ценна информация за търговци, политици и други заинтересовани страни.

Основните цифри показват, че ръстът в продажбите на електронна търговия е достигнал 636 милиарда евро през 2019 г., което е с 14,2% повече от предходната година. Европейският оборот за електронна търговия се очаква да нарасне с около 12,7% и да достигне 717 милиарда евро през 2020 г.

Докладът е ключов източник на информация за онлайн търговците, тъй като им предоставя полезни факти и цифри за единния европейски пазар и специфичните вътрешни пазари. Въз основа на тези цифри търговците могат да проучат перспективата за трансгранично разширяване на бизнеса си. Докладът предоставя на създателите на политики на ниво ЕС и на национално ниво задълбочена информация за развитието на електронната търговия в Европа и нейните регулаторни нужди.

Членовете на Българска Е-комерс Асоциация (BEA), която е член на E-commerce Europe,  получиха доклада безплатно.

За повече информация и закупуване на доклада посетете: https://retailx.net/product/europe-2020/

Share this post