Европейската комисия публикува законодателно предложение за отлагане на датата на прилагане на ДДС пакета за електронна търговия с 6 месеца, от 1 януари 2021 г. до 1 юли 2021 г. Решението на Комисията е повлияно от искането на някои държави от ЕС за отлагане на заявената дата, поради факта, че техните ИТ системи няма да бъдат готови до края на тази година, паралелно и очевидната трудна ситуация, причинена от избухването на COVID-19, което също оказва влияние.

Предложението включва отлагане на следните елементи от ДДС пакета за електронна търговия, приет през декември 2017 г.:

• ДДС на „едно гише“, чиято цел е да позволи на всички компании, които продават стоки на своите клиенти онлайн, да се справят със задълженията си по ДДС в ЕС чрез един лесен за използване онлайн портал на техния собствен език.

• Премахване на освобождаването от ДДС при внос за малки пратки (оценено на под 22 евро) и вносната декларация за ДДС на „едно гише“.

• Правила за пазарите, считани за доставчици във връзка с ДДС. Като напомняне, тези правила правят онлайн маркетплейс палтформите отговорни за осигуряването на събиране на ДДС върху продажбите на техните платформи, които се извършват от потребители в страни извън ЕС на потребителите в ЕС. Това включва продажби на стоки, които вече се съхраняват от компании извън ЕС в складове, базирани в ЕС.

Както Европейският парламент, така и Съветът са били информирани за предложението, което ще изисква приемане в Съвета с единодушие, съгласно законодателната процедура на ЕС, предвидена по въпросите на ДДС. Ecommerce Europe се надява на бързото приемане от Съвета, за да осигури съществена правна сигурност на всички участници в електронната търговия.

Бизнесът изисква правна сигурност и последователност в целия ЕС, което е ключово за правилното функциониране на единния пазар на ЕС и е от съществено значение за насърчаване на бъдещия растеж и работни места в ЕС, особено в ерата за възстановяване след COVID.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия.

Share this post