Избухването на коронавируса оказа значително влияние върху сектора на търговията на дребно през последните месеци. По-специално, електронната търговия се оказа ключова за продължаването на икономическите дейности в цяла Европа. „Потребителите са обръщат към електронната търговия, за да продължат да имат достъп до продукти, докато страните прилагат жизненоважните мерки за блокиране. По-голямото търсене доведе до напрежение във веригата на доставки и каналите за доставка, но също така отвори пътя към нови решения, които не винаги са разрешени във всяка страна в Съюза“, заяви Марлен десет Хам, генерален секретар на E-commerce Europe.

E-commerce Europe смята, че е изключително важно да се приеме хармонизиран подход на равнище ЕС за безпроблемното внедряване на нови омниканални услуги, разработени от ритейл магазините с всякакви размери за справяне с огнището на COVID-19. Тези търговци на дребно например развиват онлайн присъствие, превръщат магазините в центрове за изпълнение и предлагат безопасни безконтактни доставки на продукти на мястото на потребителя или, където е възможно, безконтактни “click-and-collect” доставки. Последното позволява на потребителите безопасно да вземат поръчката си в пункт за вземане, благодарение на екипите за доставка, които зареждат продуктите в своите превозни средства без никакъв контакт. Всички решения като горното, позволяващи на търговците на дребно да ограничат броя на клиентите в магазините, улеснявайки социалното дистанциране, но и ограничавайки взаимодействието между служителите и клиентите, ще бъдат ключови по време на фазата на излизане и могат да бъдат напълно приети в новата нормална ера.

Един хармонизиран подход за ЕС, насърчаван от Европейската комисия, би позволил на търговците да оперират този вид омниканални услуги в целия Съюз възможно най-скоро. В тези времена на дълбока несигурност е от решаващо значение търговците на дребно да имат яснота относно законността на своите практики. Въпреки това, решения като безконтактни “click-and-collect” не са разрешени във всички държави от ЕС, като по този начин създават разпокъсаност, несигурност и създават пречки за търговците на дребно на определени пазари.

Share this post