На 17 март Ecommerce Europe стартира проучване за оценка на въздействието на епидемията от коронавирус върху електронната търговия в Европа. В проучването взеха участие, както национални асоциации за електронна търговия, така и корпоративни членове. „Обменът на информация между държавите е от решаващо значение в тези времена, тъй като ограниченията в няколко страни могат да окажат силно влияние върху трансграничните продажби. Ecommerce Europe вярва, че тези данни представляват също полезен източник на информация за лицата, вземащи решения в ЕС и националните органи, за да приемат възможно най-добрия подход за секторa, който може да играе решаваща роля в тази криза. Затова призоваваме Европейската комисия и държавите-членки да запазят границите отворени за трансгранична търговия “, заяви Marlene ten HamМарлене, генерален секретар на Ecommerce Europe.

Всички анкетирани са отговорили в анкетата, че настоящата пандемия на коронавирус вече се отразява на онлайн търговията на дребно. 65% от анкетираните посочват, че те или техните членове (онлайн търговци) очакват пандемията да доведе до спад в продажбите и освобождаване на персонал. Този спад на продажбите вече може да се наблюдава в сектори като мода, пътувания и други сектори, базирани на услуги. За разлика от тях, индустрии като хранителни продукти, здравни продукти, продукти, които допринасят за работа от дома (лаптопи, таблети, екрани и т.н.) и карантина (фризери и др.) отбелязват рязко увеличение на продажбите. В резултат на фокуса върху електронната търговия в тези сектори на растеж, някои конкретни ефекти от кризата върху онлайн търговията на дребно вече са видими. 94% от анкетираните посочват, че все още е възможно да се продават и доставят продукти в собствената им държава и през граница, като подчертават, че понякога има практически проблеми в зависимост от това къде доставят стоките, които продават онлайн магазините, например на границата, т.е. или кои продукти продават. Въпреки че доставката е все още по принцип възможна, между 55% ​​и 60% от респондентите в момента се справят или очакват да се справят със забавянето на доставките в бъдеще.

Понастоящем около 65% от корпоративните членове и националните асоциации очакват частично или пълно закриване на бизнеса или този на членовете си по време на карантина. Това е свързано и с това дали държава-членка се намира в мащабно блокиране. Например в Италия, където огнището в Европа за първи път удари, приключването на дейностите беше обявено още на 13 март, което доведе до строги ограничения за ограничаване движението на хора. Всички търговски и производствени дейности, които не са строго необходими или не са свързани с веригата за снабдяване с храни и здраве, бяха затворени. Въпреки това, онлайн магазините (които продават различни видове продукти) продължават да работят. За да постигнат това, работниците в складовете приемат много сериозни мерки за превенция. В логистичния сектор има много трудности. Тъй като хората напускат домовете си само при строга необходимост, се наблюдава експоненциално увеличение на търсенето на логистични услуги. Особено куриерите за електронната търговия и доставки на храни вече не могат да бъдат в крак с търсенето, което води до много забавяния и анулиране на доставките.

Ситуацията в Италия дава индикация за това какво могат да очакват страните, които са в пълно блокиране. В тази перспектива, независимо от важността да се гарантира, че гражданите не разпространяват вируса в Европа, е наложително границите да бъдат отворени, за да се позволят необходимите трансгранични доставки и продажби на продукти. Освен това, в случаи на далечни блокировки, зависимостта от онлайн търговията на дребно става значителна. Операторите за доставка и онлайн търговците на дребно, особено малките и средните преприятия, ще се нуждаят от подкрепа от правителствата и органите, за да изпълнят тази важна функция.

↓  Изтеглете резултатите от проучването  ↓

Информационен център за влиянието на коронавирус върху електронна търговия

Ecommerce Europe създаде информационен център за влиянието на коронавирусът електронна търговия с актуализации относно мерките на ЕС, националните мерки и инициативи и съответните новини. Информацията се актуализира непрекъснато.

Share this post