През май 2019 г. всички ние в Европа ще излезем на изборите, за да избирем свои представители в Европейския парламент. Тези избори идват в момент на голяма несигурност и разделение за Европейския съюз. Екзистенциалните заплахи в лицето на Brexit и нарастването на евроскептицизма заплашват толкова необходимото европейско единство, за да се изправят пред глобални, неотложни въпроси като състезанието за иновации и технологичен напредък.

Ако Европейският съюз (и в частност България) иска от своите компании изцяло да изпълняват ролята си в глобализирания свят, все по-често определян от ожесточената конкуренция от компании извън ЕС, той трябва да създадат наистина хармонизиран пазар и благоприятна среда, в която европейската дигитална търговия може да процъфтява.

Комисията на Юнкер представи амбициозна програма за изграждане на европейски единен цифров пазар в началото на мандата си. Въпреки напредъка, постигнат през последните 4 години, все още трябва да се направи още, за да се изгради истински единен пазар. Това ще бъде от голяма полза за бизнеса, заетостта и потребителите в ЕС, тъй като ще повиши значително европейската конкурентоспособност на световно равнище, както и избора на европейските потребители.

„Политиците в ЕС трябва да формулират нова амбиция за единния цифров пазар, за да го направят по-силен, по-конкурентоспособен и по-хармонизиран от всякога. Те трябва да се възползват от възможността на новия предстоящ мандат в европейските институции да изградят силна политическа визия за цифровата търговия. Нуждаем се от Европейски съюз, способен да създаде условия за лоялна конкуренция в световен мащаб и да гарантира, че европейските онлайн търговци могат да процъфтяват в тази нова реалност”, заяви Марлене десет Хам, генерален секретар на Ecommerce Europe. „Това означава да се създадат по-прости и устойчиви на бъдещето правила, като се работи за увеличаване на потенциала на иновациите и новите технологии, създаване на по-сигурна, приобщаваща цифрова среда за потребителите и компаниите и много повече. Тази нова визия трябва да се основава и на открит диалог с всички заинтересовани страни, към който всички представители на индустрията за електронна търговия са напълно готови да дадат своя принос ”.

Днес, Ecommerce Europe представя ключовите препоръки за превръщането на европейската дигитална търговия на следващо ниво. Българска Е-комерс Асоциация, като член на Ecommerce Europe напълно подкрепя ключовите препоръки и очаква от бъдещите евро депутати да се съобразят с тези препоръки. Вижте видеото: http://bit.ly/BEADigitalSingleMarket  

Share this post