Двуцифреният ръст на международните пратки (малки пакети и колети) изправя пощенските администрации, CEP (куриерски, експресни и колетни доставчици) и митническите органи пред огромни предизвикателства. Повече от ¾ от всички търговски стоки, които тежат под 2 кг, са оценени под 150 евро. В Централна и Западна Европа, по-големите държави, членки на ЕС трябва да обработват значително повече от 100 000 международни пратки на ниска стойност всеки ден.

 

Стоки, които са изпратени от Далечния Изток, са истинско предизвикателство: в много от случаите те не съдържат удостоверяваща декларация от изпращача, коректни данни за стойността на пратката, описание на съдържанието или правилна регистрация по ДДС въз основа на правилен идентификационен номер. Обикновено е невъзможно да се гарантира, че законното ДДС се заплаща в държавата на получателя.

 

Статукво: огромни загуби от ДДС в ЕС

Средата на декември 2017 г. финансовите министри на ЕС взеха решение до 2020 г. постепенно да премахнат привилегированата позиция на националните пощенски администрации и съществуващия лимит за освобождаване от данъци (който в повечето случаи е 22 евро) на трансгранични стоки. В същото време, въвеждането на съвременни електронни информационни системи ще бъде задължително. Порталите и платформите за електронна търговия ще бъдат задължени да предават всички ключови данни, необходими за идентифицирането на всяка отделна стока, нейното съдържание и стойност, получател и вносния оборот в стандартизиран формат в цифров вид пред митническите и данъчните органи.

 

UPU и CEN работят за създаването на европейски и глобален набор от данни

Съюзът за Универсални пощенски услуги (UPU)  и Европейският комитет по стандартизация (CEN) работят заедно, за да създадат европейски и глобален набор от данни, предназначени да дигитализират напълно аналоговото описание на съдържанието за митнически и данъчни цели.  Европейската техническа спецификация (CEN/TS 17073) поддържа уникален идентификационен номер, който е валиден за всяка стока, изпратена както чрез пощите, така и чрез CEP. Само по този начин може да бъде създаден уникален идентификационен номер за всяка стока и по този начин ще позволи на органите да извършват анализ на цифровия рис с техните действителни аналогови контроли.

 

Краят на 2020: дигитализация на международните доставки на стоки с всякаква стойност

Европейската комисия си е поставила задача да определи рамка за необходимите й правни и регулаторни условия до 2019 година, за да могат понастоящем различаващите се процедури за пощенска администрация и CEP да бъдат обединени в дигиталния свят. Те ще се основават на данните от WCO и UPU. Вече повече от 74 пощенски администрации (включително всички избрани оператори в държавите членки на EС) са въвели и подкрепят тези данни.

 

 

Митническите и данъчните органи изискват уникален идентификационен номер за всяка стока, която пък също е свързана със системата за управление на стоки на онлайн платформите и порталите. Идентификационният номер на стоката позволява дигиталното/цифровото управление на нейното съдържание, стойност и характеристики.

CEN работи под мандат на ЕС за създаване на необходимите електронни усъвършенствани информационни системи (EAD), необходими за митниците, ДДС и сигурността на транспорта, като изготвя насоки за тяхното прилагане от платформите и порталите.

 

За e-Logistics Alert

Ecommerce Europe има за цел да преодолее международните спънки, които стоят пред електронната търговия. Ecommerce Europe e-Logistics Alert има за цел да информира всички, занимаващи се с онлайн бизнес за важни събития и открития в света на електронната търговия и нейната логистика. Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) е член на Ecommerce Europе. В случай на въпроси, моля да се обръщате към lucacassetti@ecommerce-europe.eu

Share this post